Na fundusz skupujący zielone certyfikaty zrzuci się NFOŚiGW i uczestnicy rynku?

Na fundusz skupujący zielone certyfikaty zrzuci się NFOŚiGW i uczestnicy rynku?
Vestas press

{więcej}Wiceminister gospodarki zapowiedział w tym tygodniu powołanie specjalnego funduszu, który zajmie się interwencyjnym skupem zielonych certyfikatów, co ma doprowadzić do zredukowania zjawiska nadpodaży zielonych certyfikatów. 

O pomyśle powołania funduszu zajmującego się interwencyjnym skupem certyfikatów Ministerstwo Gospodarki informuje od kilku tygodni – po tym jak giełdowa cena zielonych certyfikatów spadła do rekordowo niskiego poziomu oznaczającego w praktyce brak rentowności już funkcjonujących odnawialnych źródeł energii, a także wstrzymanie planów inwestycyjnych i brak możliwości sfinansowania ich przez niechętne do kredytowania OZE banki. Ostatnio temat funduszu powrócił po tym, jak w ubiegłym tygodniu blokady krajowych dróg urządzili producenci biomasy domagający się przywrócenia równowagi na rynku zielonych certyfikatów, której brak skutkuje wstrzymywaniem dostaw produkowanej przez nich biomasy. 

O pomyśle powołania funduszu mówił wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, opisując obecny rynek OZE w Polsce jako „rozregulowany” i „kryzysowy”. Według przedstawiciela resortu gospodarki powołanie funduszu skupującego nadwyżkę zielonych certyfikatów może stanowić antidotum na obecne problemy branży OZE. Jednocześnie wiceminister gospodarki zaznaczył, że funduszu nie można utworzyć wyłącznie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i powinni w nim uczestniczyć także uczestnicy rynku. 

REKLAMA
REKLAMA

– W mojej ocenie jest miejsce na to, by ten fundusz miał charakter projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a więc środki prywatne uczestników rynku z jednoczesnym pewnymi udziałem czynnika publicznego. Być może tutaj jest właśnie miejsce dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a może w tej roli powinien po prostu wystąpić skarb państwa – wnp.pl cytuje Jerzego Pietrewicza. 

Do pomysłów MG odniosła się Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW, która poinformowała, że w realizacji projektu powołania funduszu skupującego zielone certyfikaty z udziałem NFOŚiGW mogą wystąpić pewne problemy. Proponowane przedsięwzięcie nie wchodzi bowiem w zakres ustawowych zadań Funduszu, a dodatkowo w przypadku udostępnienia na ten cel środków przez NFOŚiGW może wystąpić ryzyko niedozwolonej pomocy publicznej. 

Jak ponadto informuje PAP powołując się na Jerzego Pietrewicza, resort gospodarki rozważa wprowadzenie zasady, zgodnie z którą – w przypadku spadku giełdowej ceny zielonych certyfikatów poniżej 75% wartości opłaty zastępczej – możliwość regulowania obowiązku OZE opłatą zastępczą ma być wstrzymywana. 
gramwzielone.pl