Działanie 9.6: ogłoszono nabór wniosków

Działanie 9.6: ogłoszono nabór wniosków
jonasi, flickr cc-by-2.0

Resort gospodarki ogłosił nabór wniosków w konkursie  o dofinansowanie unijne w ramach działania 9.6 „Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych”.

Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 17-31 marca 2011r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, które pełni w tym wypadku rolę Instytucji Pośredniczącej.

Do podziału jest 120 mln zł. Minimalna wartość zgłaszanych projektów to 20 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA

Środki w ramach konkursu 1/POIiŚ/9.6/2010 pochodzą z Funduszu Spójności, a także z funduszy krajowych przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”.

Celem działania 9.6 jest współfinansowanie inwestycji dotyczących przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i mających na celu połączenie z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym elektrowni produkujących energię ze źródeł odnawialnych.

Beneficjentami konkursu mogą być przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich grupy, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wzory wniosków znajdą Państwo tutaj.