Warsztaty: Operaty ochrony powietrza w praktyce

Warsztaty: Operaty ochrony powietrza w praktyce
J.J. Verhoef, flickr cc-by-2.0

{więcej}Zapraszamy do Warszawy i Katowic na warsztaty „Operaty ochrony powietrza w praktyce”. 

„OPERATY OCHRONY POWIETRZA W PRAKTYCE”
 
22-23.05.2013r. – WARSZAWA
25-26.06.2013r. –  KATOWICE
 
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, na którym przekazane zostaną istotne informacje na temat operatów ochrony powietrza, które sporządza się w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dwudniowy warsztat podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną.

REKLAMA

Najważniejsze zagadnienia:
1. Emisje do powietrza – jakie są limity, kto może uzyskać pozwolenie na emisje?
2. Jak sprostać wymogom przepisów?
3. Metody obliczeniowego prognozowania oddziaływania emisji na powietrze atmosferyczne
4. Praca na mapach

REKLAMA

Warsztaty kierujemy do:
1. instalacji i obiektów przemysłowych;
2. pracowników zakładów zlecających ekspertom przygotowanie wniosku o pozwolenia emisyjne;
3. osób samodzielnie sporządzających wnioski;
4. urzędów wydających pozwolenia na emisję;

WARSZTAT POPROWADZI: Andrzej Jamiołkowski – specjalista ds. ochrony powietrza.
 
Więcej szczegółów uzyskasz kontaktując się z nami:
konferencje@ckbpremium.pl
tel. 22 299 02 63
kom. 507 237 229
www.ckbpremium.pl