Jaka jest moc instalacji OZE w Polsce?

Jaka jest moc instalacji OZE w Polsce?
Juhaskov, flickr cc-by-2.0

URE podało informacje nt. całkowitego potencjału elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii w naszym kraju. {więcej}

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki na koniec 2010 roku w Polsce działało 2556,383 MW instalacji OZE – w tym 563,14 MW, które zbudowano w ubiegłym roku. Oznacza to, że moc elektrowni produkujących energię ze źródeł odnawialnych wzrosła o 28,3 proc.

REKLAMA

Najwięcej mocy przybyło w energetyce wiatrowej. Dzięki zainstalowaniu 455,615 megawatów farm wiatrowych potencjał tego rodzaju OZE wzrósł w Polsce do 1180,272 MW. Z kolei potencjał elektrowni na biomasę zwiększył się w 2010 roku o 103,7 MW – do 356,19 MW, a do potencjału elektrowni biogazowych dodano 11,956 MW, dzięki czemu na koniec roku wyniósł on 82,844 MW.

REKLAMA

Przeciwny trend zanotowała energetyka wodna. Moc elektrowni wodnych spadła w ubiegłym roku o 8,166 MW – do poziomu 937,044 MW – w wyniku odebrania przez URE kilku koncesji.

Marginalne znacznie w produkcji energii elektrycznej w Polsce ma energetyka słoneczna. Moc podłączonych do sieci elektrowni fotowoltaicznych na koniec ubiegłego roku wyniosła zaledwie 33 kilowaty.