Wiceminister gospodarki o polskim energy-mix

Wiceminister gospodarki o polskim energy-mix
foto: Ministerstwo Gospodarki

{więcej}Stanowisko Ministerstwa Gospodarki na temat polskiej strategii rozwoju sektora energetycznego przedstawił wiceminister resortu Jerzy Pietrewicz. 

Poniżej prezentujemy komunikat Ministerstwa Gospodarki poświęcony wystąpieniu Jerzego Pietrewicza:

– Jednym z najważniejszych elementów aktualizowanej Polityki energetycznej Polski będzie zapewnienie bezpieczeństwa dostaw paliw i energii – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego 2013. Spotkanie zorganizowane przez Pracodawców RP odbyło się 23 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

REKLAMA
REKLAMA

Wiceminister Pietrewicz podkreślił, że na bezpieczeństwo energetyczne Polski istotny wpływ ma wykorzystanie krajowych surowców. – Dlatego węgiel pozostanie nadal głównym składnikiem naszego energy-mix. Nie mniej ważne jednak są perspektywy związane z odnawialnymi źródłami energii, wydobyciem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz rozwój energetyki jądrowej – wyjaśnił.

W jego opinii na działania podejmowane w ramach krajowej polityki energetycznej coraz większy wpływ mają decyzje i zobowiązania na szczeblu Unii Europejskiej, szczególnie w  kontekście pakietu energetyczno-klimatycznego. – Wyznaczanie kolejnych ambitnych celów powinno odbywać się w taki sposób, aby nie zmniejszać konkurencyjności gospodarek poszczególnych państw członkowskich – powiedział.

Wiceminister Pietrewicz zaznaczył jednocześnie, że najtańszym i najlepszym środkiem do realizacji wszystkich celów polityki energetycznej jest efektywność energetyczna. – Działania w tym zakresie ograniczają wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię. Zmniejszają też emisji gazów cieplarnianych – dodał.
źródło: Ministerstwo Gospodarki