Wystawa Czystej Energii CENERG w Warszawie

Wystawa Czystej Energii CENERG w Warszawie
Oregon DOT, flickr cc-by-2.0

W dniach 23-25 marca 2011 odbędą się III Targi Czystej Energii CENERG 2011. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii.

Wydarzenie w założeniu ma się stać impulsem do rozwoju rynku eko-energii na Mazowszu, w Polsce i środkowej Europie. CENERG 2011 będzie towarzyszyć IX Targom ELEKTROTECHNIKA 2011 i XIX Targom ŚWIATŁO 2011.

Targi CENERG skupiają producentów i dystrybutorów urządzeń produkujących Odnawialne Źródła Energii. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie ekologicznym źródłom energii.

REKLAMA

Tematyka targów dotyczy przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostaną systemy grzewcze wykorzystujące OZE w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory. Oprócz tego wystawa i warsztaty podczas targów dotyczyć będą czystych technologii węglowych, biomasy, biopaliw, biogazu, pelletów, systemów filtrujących, uzdatniania wody, recyklingu, energii wiatrowej i geotermii.

Odwiedzającymi targi są przedstawiciele zakładów energetycznych, samorządowcy, inwestorzy, projektanci, architekci, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, właściciele domów jednorodzinnych, przedstawiciele administracji szkół, szpitali, parafii i innych obiektów użyteczności publicznych, nauczyciele a także rolnicy, instalatorzy i inżynierowie budownictwa z całego kraju. Liczną grupę odwiedzających stanowią przedsiębiorcy zagraniczni, głównie ze wschodu Europy.

Swoją popularność Targi zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii.

REKLAMA

Podczas Targów CENERG 2011 zorganizowane zostaną następujące spotkania:

– druga edycja seminarium „Nowoczesne systemy zarządzania energią w gminach (Efektywność energetyczna, zabezpieczenie dostaw energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych oraz gospodarstwach domowych)”,

– seminarium dotyczące finansowania inwestycji z  zastosowaniem kolektorów słonecznych: „Inwestycje w kolektory słoneczne wraz z dofinansowaniem. Pomoc publiczna dla wsparcia instalacji kolektorów słonecznych”, organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej, Patrona Branżowego Targów CENERG 2011

– seminarium: „Małe elektrownie wiatrowe i perspektywy ich rozwoju do 2020 roku”, organizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej, Patrona Branżowego Targów CENERG 2011

 

Głównym zadaniem Targów i towarzyszących im imprez jest promowanie urządzeń i innowacyjnych technologii pozyskiwania energii z OZE przeznaczonych dla mieszkalnictwa, przemysłu, transportu oraz usług związanych z tą sferą wykorzystywania energii. Najlepszym rozwiązaniom technicznym i technologiom przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia targowe.


Źródło: Agencja Soma