Kto nowym prezesem URE?

Kto nowym prezesem URE?
PGE press

Kto zostanie nowym prezesem Urzędu Regulacji Energetyki? Chętnych na to stanowisko jest 4 kandydatów. {więcej}

Poprzedni prezes URE, Mariusz Swora, który kierował Urzędem przez 3 lata, ustąpił ze stanowiska w grudniu ubiegłego roku, a jego obowiązki przejął Marek Woszczyk.

Chętni do objęcia stanowiska prezesa URE mieli czas na zgłaszanie kandydatur do środy. Jak ustaliła Rzeczpospolita, do URE wpłynęły 4 aplikacje. Na stanowisko prezesa URE kandyduje, obok Woszczyka, Janusz Bil – dyrektor departamentu regulacji rynku energii elektrycznej w Vattenfall.

REKLAMA

Według „RZ”, swoją kandydaturę zgłosił również Tomasz Wilczak, który wcześniej sprawował m.in. funkcję wiceministra energetyki, a nazwisko czwartego kandydata pozostaje nieujawnione.

REKLAMA

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wybierze zespół powołany przez Ministerstwo Gospodarki. Resort nie informuje jednak, kiedy dokonana wyboru nowego szefa URE.

Prezes URE decyduje m.in. o kształtowaniu się cen, po których firmy energetyczne mogą odsprzedawać enegię odbiorcom końcowym. Jak informuje Rzeczpospolita, URE i wiceminister skarbu zdecydowali na razie, że ceny energii dla odbiorców końcowych nie zostaną na razie uwolnione.

– Regulowane ceny dla gospodarstw domowych utrzymają się jeszcze przez 2 – 3 lata – „RZ” cytuje wiceministra skarbu Jana Burego, a zdaniem pełniącego obowiązki prezesa URE, Marka Waszczyka, decyzja o uwlonieniu cen energii powinna być ogłoszona z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.

Bury, a także Tomasz Zadroga, prezes PGE, zapowiadają, że o ile w tym i kolejnym roku ceny energii elektrycznej powinny utrzymać się na obecnym poziomie, o tyle w 2013 roku powinniśmy spodziewać się podwyżek cen prądu, co ich zdaniem będzie wynikać z konieczności realizacji polityki klimatycznej UE.