Będą dodatkowe opłaty dla właścicieli elektrowni wodnych i konwencjonalnych

Będą dodatkowe opłaty dla właścicieli elektrowni wodnych i konwencjonalnych
foto: Tauron Ekoenergia

{więcej}Zgodnie z wymogami unijnego prawa, Polska musi implementować do swojego prawodawstwa regulującego kwestie gospodarki wodnej m.in. zapisy wprowadzające nowe opłaty dla operatorów elektrowni wodnych. 

Jak poinformował w piątek wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, unijne wymogi dot. korzystania z zasobów wodnych zostaną wprowadzone wkrótce wraz z przygotowywaną przez resort środowiska nowelizacją Prawa wodnego. Na jej mocy – zgodnie z art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej – zostaną wprowadzone dodatkowe opłaty za wodę, którymi objęte będą wszystkie podmioty korzystające z wody – w tym operatorzy elektrowni wodnych, ale także elektrowni węglowych. 

REKLAMA

– W Polsce opłaty od przedsiębiorców pobierane są za korzystanie ze środowiska i za korzystanie z wody. Te opłaty teraz płacą wszyscy, z wyjątkiem np. całej energetyki (…). Nie ma znaczenia, czy jest to energetyka konwencjonalna czy np. wodna. Każdy potrzebuje jej do własnych procesów technologicznych, więc ta opłata musi się pojawić – Polska Agencja Prasowa cytuje Stanisława Gawłowskiego. 

REKLAMA

Wysokość opłat za korzystanie z wody nie została jeszcze ustalona i jak zapowiedział wiceminister środowiska, jego resort ustali jej wysokość wspólnie z przestawicielami branży. W opinii Stanisława Gawłowskiego, nowa opłata może wynosić ułamek grosza od metra sześciennego, ale rozważane jest także uzależnienie wysokości opłaty od mocy wytwórczej danej elektrowni. Jak poinformował przestawiciel resortu środowiska, nowelizacja Prawa wodnego może zostać przyjęta przez Sejm na przełomie 2013/14 i wejść w życie od początku 2015 r. 

Jak informuje dzisiaj „Puls Biznesu”, powołując się na opinie przedstawicieli spółek energetycznych, opłata wprowadzona przez nowelizację ustawy Prawo wodne zastąpi dotychczasowe opłaty uiszczane przez korzystające z zasobów wodnych spółki energetyczne i nie powinna być od nich znacząco wyższa. Zdaniem cytowanego przez „PB” Mirosława Bielińskiego, prezesa Energi, nowa opłata nie powinna spowodować dużego wzrostu obciążeń z tym związanych, a jej  stawki nie będą mocno odbiegały od tych, jakie Energa płaci obecnie w związku z eksploatacją swoich elektrowni wodnych.
gramwzielone.pl