SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I KORYTARZE PRZESYŁOWE

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I KORYTARZE PRZESYŁOWE
– NOWE REGULACJE PRAWNE

 
I termin: 14 czerwca 2013 r., Katowice
II termin: 21 czerwca 2013 r., Gdańsk
 
 
Szkolenie jest nastawione przede wszystkim na wskazanie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji sieciowych w sposób maksymalny zabezpieczający teraźniejsze i przyszłe interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz rzeczywiście skutecznej obrony przed coraz bardziej rosnącą falą żądań właścicieli gruntów, na których usytuowano urządzenia energetyczne, gazownicze, wodociągowe itp.
 
Warsztaty poprowadzi SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE.
 
 
PROGRAM:
 
1. Umiejętność aktualnego wykorzystania przy ustanawianiu służebności przesyłu zapisów projektu ustawy o korytarzach przesyłowych i zmiany kodeksu cywilnego
2. Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie
3. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności praktyczne aspekty
4. Ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych)
5. Wzajemny stosunek pomiędzy ustanowieniem służebności a decyzją administracyjną z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
6. Technika postępowania przez przedsiębiorstwo sieciowe w sytuacji nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości przez które ma przebiegać inwestycja liniowa
7. Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot
8. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem służebności przesyłu
 
 
 
Rejestracja na warsztaty: http://www.progressgroup.pl/formularz-zapisu/view/form.html
 
 
Kontakt z organizatorem:
Progress Group
tel.: (22) 750 25 93
biuro@progressgroup.pl, www.progressgroup.pl

REKLAMA
REKLAMA