Zapraszamy na polsko-niemiecką konferencję nt. energetyki odnawialnej

Zapraszamy na polsko-niemiecką konferencję nt. energetyki odnawialnej
Clearly Ambiguous, flickr cc-by-2.0

{więcej}Zapraszamy na konferencję „Współpraca polsko-niemiecka – Energia odnawialna w Polsce“, która odbędzie się w dniu 22.06.2013 w Warszawie. 

Konferencja odbędzie w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 3/5 (wejście od ulicy Wspólnej) i udział w niej jest bezpłatny. Po zakończeniu obrad, w dniach 22 i 23 czerwca br. dla zainteresowanych stworzono – poza miejscem obrad, możliwość towarzyskiego, integracyjnego spotkania przy „biesiadnym stole”, z aplikacjami artystycznymi, w przypadku którego udział jest płatny.

REKLAMA

Sektor energetyczny w Europie i na świecie podlega ciągłym zmianom, wchodząc w epokę 4 Rewolucji, stawia to dziś przed rządzącymi i społeczeństwem gigantyczne wyzwanie. Bez nowoczesnej polityki energetycznej, zagwarantowania środków finansowych z funkcjonalnymi mechanizmami wsparcia, akceptacją społeczeństwa i współpracą między krajami nie ma realnych szans na jej realizację.

Dla polskich i niemieckich przedsiębiorstw działajacych w tej branży otworzyły się nowe atrakcyjne perspektywy współpracy – co dla strony niemieckiej oznacza nowe inwestycje i rynki zbytu w Europie Wschodniej, a dla strony polskiej pozyskiwanie doświadczeń, nowych technologii i budowanie własnej produkcji krajowej, tworząc tym samym miejsca pracy.

Z tego właśnie powodu Cooperation-East we współpracy z Fundacją Polonia podjęło się przygotowania spotkania, którego myślą przewodnią są główne zagadnienia i perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce we współpracy partnerskiej z Niemcami.

Do udziału w spotkaniu ze strony niemieckiej zostały zaproszone firmy z branż: biogaz, fotowoltaika, energia z wiatru, zajmujące się produkucją komponentów i gotowych urządzeń jak również wykonujące projekty „pod klucz”. Celem spotkania jest poinformowanie uczestników o możliwościach, jakie pojawią się na polskim rynku w momencie wejścia w życie nowej ustawy o OZE i zaproszenie do współpracy partnerów z obu krajów poprzez G-PEC”- German Polish Energy Center w Warszawie. Te zmiany są szansą także dla Państwa firmy na dalszy innowacyjny rozwój w tworzącym się nowym segmencie gospodarki. Na spotkaniu zaprezentowana będzie nowatorska technologia supertaniej konwersji energii elektrycznej z energii słonecznej.
REKLAMA

W związku z powyższym Cooperation East podjęła działania mające na celu utworzenie w Warszawie bezpośredniego przedstawicielstwa niemieckich przedsiębiorstw pod nazwą German – Polish Energy Center. Sektor energii odnawialnych jest nie tylko szansą na umocnienie polsko-niemieckiej współpracy, może także zapewnić długotrwały i stabilny rozwój gospodarczy. Produkty „Made in Germany“ są w Polsce szczególnie cenione ze względu na jakość oraz wiarygodność niemieckich producentów. Pomimo tej początkowej przewagi niemieckie firmy przed podjęciem działań muszą zapoznać się z funkcjonalnością rynku polskiego, jego barierami i potrzebami. Do tych działań niezbędny jest polski partner.

Cooperation-East