GE opublikowało raport Ecoimagination za 2010 rok

GE opublikowało raport Ecoimagination za 2010 rok
eelke dekker, flickr cc-by-2.0

Firma GE opublikowała doroczny raport podsumowujący inicjatywę Ecomagination. Jej celem jest wprowadzanie na rynek{więcej} nowych technologii, które pomogą klientom rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska naturalnego.

Tylko w 2010 roku firma zainwestowała około 1,8 mld dolarów w działalność badawczo-rozwojową w ramach programu. Zbliżyła się tym samym do zrealizowania celu, jakim jest osiągnięcie w latach 2010–2015 łącznej wartości inwestycji na poziomie 10 mld dolarów.


W 2010 roku wartość przychodów ze sprzedaży produktów Ecomagination sięgnęła 18 mld dolarów, a od zainicjowania programu w 2005 roku wyniosła 85 mld dolarów. Oznacza to, że Ecomagination jest jedną z najbardziej udanych inicjatyw handlowych w historii GE. Jednym z założeń Ecomagination było zmniejszenie skutków oddziaływania firmy na środowisko naturalne. W ubiegłym roku udało się zmniejszyć energochłonność o prawie 33%, a emisję gazów cieplarnianych o 24% w stosunku do poziomów z 2004 roku.

„Ecomagination to siła napędowa, zwiększająca przewagę nad konkurencją we wszystkich działach GE” — powiedział Jeff Immelt, prezes i dyrektor generalny GE. „Od 2005 r. przychody z produktów i usług Ecomagination sięgnęły 85 mld dolarów, a sama inicjatywa zapewnia firmie długofalowe korzyści. Będziemy kontynuować inwestycje w tym kierunku, by pomóc klientom w rozwiązywaniu problemów oraz zapewnić naszym inwestorom i akcjonariuszom wysoki zwrot z inwestycji” – dodał Immelt.


W 2010 roku portfolio Ecomagination powiększyło się o 22 nowe produkty i rozwiązania. Wśród nich znalazły się m.in. GE WattStation™, szybka i łatwa w obsłudze stacja do ładowania samochodów elektrycznych oraz GE Nucleus™ — technologia inteligentnego pomiaru, która pomaga właścicielom domów w zarządzaniu zużyciem energii.

„Mimo że w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego przychody z rozwiązań ekologicznych były mniejsze, nasza firma kontynuowała inwestycje w rozwiązania podwyższające długoterminową rentowność, przyczyniające się do tworzenia nowych rynków i zwiększania przewagi konkurencyjnej GE, a przez to naszych klientów, inwestorów i konsumentów” — powiedział Mark Vachon, wiceprezes GE odpowiedzialny za program Ecomagination. „Dostarczając najnowocześniejsze technologie w dziedzinie gospodarki wodnej i energetyki, przekształcamy globalne wyzwania w możliwości biznesowe, które przyczynią się do zwiększenia dobrobytu na świecie i pokazują, że sukces gospodarczy i ekologia ściśle się ze sobą łączą”.


Doroczny raport Ecomagination zawiera aktualne informacje na temat postępów uczynionych przez firmę GE w 2010 r. w realizacji jego celów:


– Podwojenie inwestycji w badania i rozwój w dziedzinie ekologii — w 2010 roku firma GE przeznaczyła na badania i rozwój łączną kwotę 1,8 mld dolarów, pokazując tym samym, jak ważne dla firmy są inwestycje w przyszłość i działalność badawczo rozwojową. W ramach Ecomagination firma planuje łącznie przeznaczyć na R&D kwotę 10 mld dolarów w latach 2010-2015.


– Większe przychody ze sprzedaży produktów Ecomagination — w zeszłym roku firma GE wyznaczyła sobie ambitny cel: zwiększenie przychodów z rozwiązań ekologicznych na poziomie dwukrotnie wyższym, niż wzrost łącznych przychodów firmy w ciągu najbliższych pięciu lat. W pierwszym roku realizacji tego celu przychody z programu Ecomagination osiągnęły już znaczący wzrost, a oferta poszerzyła się

o 22 nowe produkty i rozwiązania.


– Obniżenie emisji gazów cieplarnianych i większa energooszczędność działalności firmy — firma GE obniżyła energochłonność swojej działalności o prawie 33% w stosunku do poziomu z 2004 roku, przekraczając z wyprzedzeniem docelową wartość 30% w roku 2012. Firma obniżyła również emisję gazów cieplarnianych

o 24% w porównaniu do poziomu z 2004 roku. Do 2015 r. firma GE poprawi energochłonność swojej działalności o 50% i obniży łączną emisję gazów cieplarnianych o 25% – również w odniesieniu do 2004 roku.


– Mniejsze zużycie wody i większy stopień jej powtórnego wykorzystania – w 2010 roku zużycie wody przez firmę GE wyniosło 11,9 mld galonów, co oznacza 22% spadek w stosunku do poziomu z 2006 r. oraz 8% wzrost w porównaniu z rokiem 2009. GE podtrzymuje realizację celu długofalowego, jakim jest spadek zużycia wody o 20% do roku 2012 w stosunku do poziomu z 2006 roku.

REKLAMA

– Stałe informowanie opinii publicznej — Firma GE zobowiązała się do prowadzenia intensywnych działań, mających na celu stałe informowanie opinii publicznej o postępach w realizacji zobowiązań podjętych w ramach programu Ecomagination. W ubiegłym roku zaktualizowana została strona www.ecomagination.com, gdzie można pozyskać informacje i podjąć dyskusję na temat GE, inicjatywy Ecomagination, klientów firmy i jej interesariuszy. GE zapewnia również wysoki poziom jawności poprzez coroczne organizowanie ponad 300 spotkań analityków i inwestorów.

REKLAMA


Raport GE Ecomagination w wersji elektronicznej oraz dla iPada jest dostępny pod adresemwww.ecomagination.com/report