NFOŚiGW: ponad miliard złotych dotacji na OZE

NFOŚiGW: ponad miliard złotych dotacji na OZE
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

NFOŚiGW w ramach III konkursu „OZE i Kogeneracja” przeznaczy 1,2 mld zł w postaci dofinansowania dla projektów mających na celu budowę {więcej}instalacji do produkcji zielonej energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wyniki już trzeciego konkursu na dofinansowanie OZE, do którego przystąpiła rekordowa liczba wnioskowadwców. W naborze trwającym w okresie grudzień 2010 – styczeń 2011 Fundusz przyjął 151 wniosków, które opiewają na łączną kwotę ponad 5,6 mld zł – w tym na ponad 3 mld zł dofiansowania.

Do otrzymania dotacji Fundusz zakwalifikował 65 projektów, których wartość to 1,8 mld zł, z czego NFOŚiGW dołoży beneficjentom 1,2 mld zł. Po zrealizowaniu tych inwestycji, potencjał odnawialnych źródeł energii w naszym kraju powinien wzrosnąć o 234 MW energii elektrycznej i 175 MW en. cieplnej, co pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania na prąd generowanego przez miasto wielkości Częstochowy (0,98 TWh), a także na zaspokojenie popytu na energię cieplną dwóch miast wielkości Częstochowy (1,4 TWh). W dodatku, realizacja inwestycji współfinansowanych przez NFOŚiGW pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 1,6 mln ton dwutlenku węgla.

REKLAMA

Wśród inwestycji, które znalazły się na liście podstawowej beneficjentów, przeważają inwestycje związane z budową biogazowni (23 wnioski), które opiewają na łączną sumę 554,7 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 375,8 mln zł, a także inwestycje związane z budową farm wiatrowych (24 wnioski) o łącznej wartości 706,2 mln zł i kwocie dotacji wynoszącej 500 mln zł.

Projekty związane z budową biogazowni w większości dotyczą budowy instalacji o mocy 1-2 MW, ale wśród nich jest też kilka projektów o mocy ponad 5 MW. Natomiast w przypadku farm wiatrowych przeważąją projekty budowy kilku elektrowni wiatrowych, a największe z dofinansowanych przedsięwzięć zakładają budowę farm wiatrowych o mocy 10 MW.

REKLAMA

Zobacz, kto otrzymał dotacje w kategorii „energia wiatrowa” [kliknij].

Zobacz, kto otrzymał dotacje w kategorii „biogaz” [kliknij].

Pozostałe projekty, które otrzymają dotację z NFOŚiGW dotyczą budowy instalacji do spalania biomasy (8 projektów o wartości całkowitej 323,3 mln zł), a także ujętej w osobnej kategorii konkursowej – kogeneracji (9 wniosków) na 219 mln zł. Z pieniędzy przyznanych w kategorii „kogeneracja” skorzystają elektrociepłownie w Lublinie, Kutnie, Legionowie, Białymstoku, Mińsku Mazowieckim, Suwałkach, Tarnowie, Wołominie i Jaśle.

Dofinansowanie otrzyma także jeden projekt geotermalny, który zakłada budowę instalacji o mocy 8-10 MW w gminie Szaflary. Na ten cel Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. Bańska Niżna otrzyma 10 mln zł dofinansowania przy całkowitym koszcie projektu wycenionym na 34,6 mln zł.


D.Ł.