Gwarancje pochodzenia energii z OZE. Czy będzie można na nich zarobić?

{więcej}Wkrótce w polskim prawie energetycznym pojawi się regulacja wprowadzająca kategorię tzw. gwarancji pochodzenia energii z OZE. O gwarancje producenci energii z OZE będą mogli wystąpić do URE, a następnie je sprzedać. Jednak gdy zielonej energii produkujemy mało, spodziewane zyski z ich zbycia nie pokryją nawet kosztów telefonu do brokera, który zająłby się się ich sprzedażą. 

REKLAMA

Regulacje związane z gwarancjami pochodzenia znalazły się w małym trójpaku, czyli nowelizacji Prawa energetycznego, która ma szansę na przyjęcie w ciągu najbliższych miesięcy. Ich wpisania do polskiego prawa wymaga Unia Europejska w dyrektywie 2009/28/WE. 

REKLAMA