Bruksela pozywa Polskę do ETS za brak implementacji kolejnej dyrektywy energetycznej

Bruksela pozywa Polskę do ETS za brak implementacji kolejnej dyrektywy energetycznej
Derrick Coetzee, flickr cc-by-2.0

{więcej}W Europejskim Trybunale Sprawiedliwości są już pozwy Komisji Europejskiej przeciwko Polsce m.in. za niewdrożenie unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii 2009/28 oraz dyrektywy mającej na celu liberaliazcję rynku energii. Teraz ETS może nałożyć na Polskę kary także za niewdrożenie zapisów dyrektywy gazowej 2009/72. 

Regulacje z dyrektywy gazowej, której wdrożenia przez Polskę domaga się Bruksela – wraz z innymi przepisami dla sektora energetycznego, których przyjęcia przez nasz kraj chce Komisja Europejska – mogą zostać implementowane do polskiego prawa poprzez przyjęcie tzw. małego trójpaku, czyli w poselskiej nowelizacji Prawa energetycznego. Mały trójpak w zakresie rynku gazowego zakłada m.in. wprowadzenie obliga giełdowego na handel gazem na docelowym poziomie 70%. Mały trójpak został dzisiaj przyjęty przez Sejm.

Przedwczoraj Komisja Europejska zwróciła się ponadto z prośbą o przyjęcie do polskiego prawa zapisów unijnej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków. Na wdrożenie jej zapisów nasz kraj miał czas do lipca 2012 roku. Dyrektywa wprowadza m.in. standardy charakterystyki energetycznej budynków, audytu energetycznego, przeglądów instalacji ogrzewania i klimatyzacji, a także stanowi, że począwszy od 2021 roku wszystkie nowe budynki będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii. Bruksela grozi, że jeśli zapisy dyrektywy o efektywności energetycznej nie zostaną wdrożone przez nasz kraj w ciągu dwóch miesięcy, skieruje sprawę przeciwko Polsce do ETS. 

REKLAMA

Poniżej prezentujemy komunikat Komisji Europejskiej w sprawie pozwu za brak wdrożenia przez Polskę przepisów o liberalizacji rynku gazu:

Wewnętrzny rynek gazu: Komisja wnosi do Trybunału sprawę przeciwko Polsce w związku z regulowanymi cenami gazu dla odbiorców będących przedsiębiorstwami

Komisja podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez nią przepisów dotyczących wewnętrznego rynku energii UE. Na mocy dyrektywy gazowej (2009/73/WE) ceny powinny przede wszystkim być kształtowane przez podaż i popyt. Ceny ustalone przez państwo dla odbiorców końcowych innych niż gospodarstwa domowe utrudniają nowym dostawcom gazu wejście na rynek i nie pozwalają konsumentom polskim skorzystać w pełni z tego, co może oferować rynek wewnętrzny.

REKLAMA

„Wzajemnie powiązany i przejrzysty europejski rynek energii odgrywa kluczową rolę w osiąganiu wyznaczonych przez nas celów w obszarze energii i klimatu. Konkurencyjne rynki energii będą bowiem oferować obywatelom i przedsiębiorstwom pewne i trwałe dostawy energii po możliwie jak najniższych kosztach” powiedział Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii.

Zgodnie z prawodawstwem UE ceny regulowane można stosować tylko w wyjątkowych okolicznościach i nie powinno to stać się główną zasadą przy ustalaniu cen: stosowanie cen regulowanych wymaga spełnienia określonej liczby rygorystycznych warunków, w tym spełnienia wymogu proporcjonalności.
Komisja uważa, że polskie przepisy pod kilkoma istotnymi względami nie spełniają wymogów prawa unijnego, w szczególności:
– nie wyznaczono w nich ostatecznego terminu stosowania cen regulowanych;
– polski system stosuje się do wszystkich użytkowników innych niż gospodarstwa domowe, bez względu na ich wielkość i sytuację.

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w tej kwestii w czerwcu 2009 r. Mimo obfitej wymiany pism z władzami polskimi, która miała miejsce w trakcie trwania procedury, Polska nie dostosowała swojego systemu cen regulowanych do przepisów prawa UE. Komisja podjęła zatem decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału.

Kontekst

Przepisy dotyczące wewnętrznego rynku energii (dyrektywa 2009/73/WE) dają konsumentom swobodę wyboru dostawcy. Celem Europy, jak potwierdzili to szefowie państw lub rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej w maju 2013 r., jest stworzenie rzeczywistego europejskiego rynku energii do roku 2014. Inicjatywa ta wzmocni bezpieczeństwo dostaw i zagwarantuje konsumentom szerszy wybór i usługi o możliwie najlepszej jakości. Istnienie konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii w UE stanowi najlepszy sposób zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjnych cen energii. Ceny regulowane zakłócają rynki, gdyż nie odpowiadają faktycznemu popytowi i ograniczają skuteczną konkurencję. Ponadto mogą uniemożliwiać nowym podmiotom wejście na rynek. W związku z tym, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości, ceny regulowane można stosować jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wskazanego celu leżącego w ogólnym interesie gospodarczym, a interwencja ta ma być jasno określona, przejrzysta, pozbawiona cech dyskryminacji i weryfikowalna. Trybunał potwierdził tę zasadę w swoim wyroku w sprawie Federutility i ENEL w 2010 i 2011 r.

źródło: Komisja Europejska