G. Wiśniewski: polski system wsparcia dla OZE "gigantyczną dotacją" dla koncernów energetycznych

G. Wiśniewski: polski system wsparcia dla OZE "gigantyczną dotacją" dla koncernów energetycznych
Grzegorz Wiśniewski, ZP FEO. Foto: Newseria

{więcej}- Korzyści z systemu dopłat do produkcji zielonej energii głównie dla koncernów energetycznych, promowanie technologii współspalania, blokowanie rozwoju rynku, spadku kosztów inwestycji OZE i rodzimych producentów urządzeń dla OZE czy wzrost deficytu handlowego kraju – to zdaniem prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej skutki funkcjonowania obecnego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej w Polsce. 

Jak informuje w wywiadzie dla serwisu wnp.pl Grzegorz Wiśniewski, głównym beneficjentem dotychczasowego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej są polskie koncerny energetyczne, które w latach 2006-2011 tylko dzięki technologii współspalania otrzymały 46% ogólnej sumy udzielonego OZE wsparcia, którego całkowitą kwotę szacuje się na ok. 14 mld zł. Prezes IEO zwraca uwagę na fakt, że koncerny energetyczne podbijały koszty systemu wsparcia dla OZE poprzez odsprzedaż zielonych certyfikatów przez spółki wytwarzania swoim siostrzanym spółkom obrotu po zawyżonych cenach. – Zysk ten był dodatkowo zwiększany o zwrot całości akcyzy z tytułu sprzedaży energii z OZE, a ponadto generował możliwą do spieniężenia nadwyżkę uprawnień do emisji w okresie, gdy ceny uprawnień nie były tak niskie jak obecnie. Kumulacja ta złożyła się nie niespotykaną nadmiarowość wsparcia – dodaje na łamach wnp.pl Grzegorz Wiśniewski. 

W wywiadzie dla wnp.pl Grzegorz Wiśniewski zwraca ponadto uwagę na negatywne aspekty promowania technologii współspalania, co przyczynia się do wzrostu cen biomasy energetycznej i nie przekłada się na wzrost nowych mocy w OZE, a także nie gwarantuje jego zdaniem realiazcji przez Polskę unijnego celu produkcji energii odnawialnej do roku 2020. Jak wskazuje prezes IEO, dotowanie współspalania blokuje możliwości rozwoju na polskim rynku innym technologiom OZE i w efekcie uniemożliwia spadek ich kosztów – poprzez osiąganie korzyści skali. 

REKLAMA
REKLAMA

– Rozliczanie wykonania celu dla zielonej energii w roku 2020 oparte będzie o wolumen energii (elektrycznej, ciepła i biopaliw) zużyty w tym właśnie roku, nie zaś w oparciu o ilość umorzonych świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej w latach poprzednich. Stosowanie współspalania nie przybliża nas nawet o krok do tego celu. Do 2020 roku większości bloków energetycznych, w których współspala się biomasę z węglem już nie będzie – wnp.pl cytuje prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej. 

G. Wiśniewski prognozuje ponadto, że w obliczu niewypełnienia przez Polskę określonego udziału OZE w konsumpcji energii, do czego zobowiązaliśmy się w unijnym pakiecie klimatycznym, w 2020 roki Polska będzie musiała kupić określone ilości zielonej energii od krajów Wspólnoty posiadające jej nadwyżki, co odbędzie się za pośrednictwem tzw. transferu statystycznego. – Z podstawowych zasad ekonomii wynika, że transfery statystyczne będą dokonywane po koszcie marginalnym najdroższej technologii jaką dany kraj mający nadwyżki przekroczył swój cel OZE na 2020 rok. OZE też mają swój merit order. Średnia cena zielonej energii w UE wynosi około 80 euro/MWh, a dla najdroższych technologii może wynosić 120-150 euro/MWh. Jeśli dojdzie do negocjacji z jakimś rządem to będzie chciał sprzedać najdroższą energię jaką produkował i z jakimś zyskiem. Można przyjąć, że taka cena wyjściowa, a są robione już takie analizy na poziomie UE, będzie wynosiła 150 euro/ MWh – szacuje na łamach wnp.pl prezes IEO, dodając że do wypełnienia unijnego celu na rok 2020 Polsce może zabraknąć ok. 5-10 TWh zielonej energii. 

W wywiadzie dla wnp.pl G. Wiśniewski zwraca ponadto uwagę na fakt, że obecny system wsparcia dla OZE nie przyczynia się do rozwoju rodzimych przedsiębiorstw produkujących na potrzeby rynku energii odnawialnej. – W 2011 roku naliczyliśmy około 340 firm produkujących urządzenia, ale głównie komponenty dla technologii OZE. Mimo upływu czasu nie ma ani jednego przykładu krajowej firmy produkcyjnej z obszaru produkcji energii elektrycznej z OZE, która by uzyskała miejsce na rynkach światowych. Nie mogły się rozwinąć, bo nie było krajowego rynku zbytu dla urządzeń OZE na tyle dużego i przyszłościowego, żeby uzasadniał inwestycje w produkcję kluczowych wyrobów finalnych. (…) W sumie doprowadziliśmy do tego, że przynajmniej w zakresie zielonej energii elektrycznej i biopaliw energetyka odnawialna zwiększa nasz deficyt handlowy wskutek zarówno importu technologii jak i biomasy i nie daje nowych miejsc pracy na obszarach gdzie ich najbardziej potrzeba  – wnp.pl cytuje prezesa IEO. 
gramwzielone.pl