Uganda wprowadza taryfy gwarantowane dla energetyki odnawialnej. Gwarancje dadzą niemieckie banki

Uganda wprowadza taryfy gwarantowane dla energetyki odnawialnej. Gwarancje dadzą niemieckie banki
Free Grunge Textures - www.freestock.ca, flickr cc-by-2.0

{więcej}Uganda chce pobudzić rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii i w tym celu wdraża system wsparcia rodzimych producentów zielonej energii w postaci taryf gwarantowanych wspartych dodatkowymi gwarancjami niemieckich banków oraz Banku Światowego. 

Ugandyjski rząd zakłada, że dzięki wprowadzeniu taryf gwarantowanych dla OZE połączonych z dodatkowymi gwarancjami dla inwestorów w ramach pilotażowego systemu wsparcia, przyciągnie prywatne inwestycje w sektorze OZE warte w sumie ok. 300 mln €, a potencjał odnawialnych źródeł energii w Ugandzie zwiększy się w ciągu kilku lat o 125 MW. 

Pomysłodawcy ugandyjskiego systemu wsparcia dla OZE, którego robocza nazwa to Global Energy Transfer Feed-in Tariff (GET FiT), liczą, że zapoczątkuje on rozwój OZE w Ugandzie i będzie z powodzeniem stosowany także w innych krajach regionu. 

REKLAMA
REKLAMA

Ugandyjski rząd przygotował założenia programu feed-in tariffs we współpracy z niemieckim federalnym bankiem KfW i Deutsche Bank, a w jego finansowaniu wezmą udział rządy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii, udostępniając na ten cel odpowiednio 15 mln €, 23 mln € oraz 5,05 mln €. Udzielenie finansowego wsparcia dla ugandyjskiego systemu GET FiT rozważa także Komisja Europejska. 

Funkcjonowanie systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej w Ugandzie wesprze też Bank Światowy, który zaopatrzy go w instrumenty gwarancyjne w ramach tzw. mechanizmu Partial Risk Guarantee – szczególnie istotne w przypadku inwestycji w kraju charakteryzującym się wysokim ryzykiem ekonomicznym i politycznym, za jaki rynki finansowe uznają Ugandę.

System wsparcia dla producentów zielonej energii w postaci taryf gwarantowanych działa w Ugandzie już od dwóch lat, jednak w obliczu wysokiego ryzyka inwestycyjnego nie przyczynił się do realizacji nowych projektów. Dodatkowe mechanizmy gwarancyjne oferowane przez KfW i Bank Światowy mają ten stan rzeczy zmienić. 

– Poprzez połączenie trzech instrumentów – premii w postaci taryf gwarantowanych, mechanizmów gwarancyjnych i udostępnienia finansowania – ugandyjski system feed-in tariffs stanowi innowacyjne podejście, które przyciągnie prywatne inwestycje w energetykę odnawialną – skomentował założenia nowatorskiego programu GET FiT Dirk Niebel z niemieckiego ministerstwa współpracy gospodarczej i rozwoju. 
gramwzielone.pl