PARP daje dotacje na innowacje

PARP daje dotacje na innowacje
Mountain Ash, flickr cc-by-2.0

Trwa konkurs na dofinansowanie innowacyjnych projektów, w którym o pieniądze mogą się ubiegać m.in. firmy z branży OZE.

Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które biorą udział w tzw. międzynarodowym programie innowacyjnym, czyli przedsięwzięciu mającym na celu współpracę firm z jednostkami naukowymi lub innymi firmami z przynajmniej dwóch państw trwającą co najwyżej od roku 2007.

Wnioskodawcy mogą pozyskać dotacje z puli 1,4 mln zł, a na składanie aplikacji mają czas do końca sierpnia.

REKLAMA
REKLAMA

Maksymalne dofinansowanie, jakie mogą otrzymać beneficjenci, to 75 tys. zł – w przypadku, gdy firma pełni funkcję koordynatora danego programu innowacyjnego, lub 35 tys. zł, gdy dana firma jest w tego rodzaju programie partnerem.

Wnioski o dotacje w ramach I edycji programu o nazwie „Wsparcie na uzyskanie grantu” można składać za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego na stronie www.epuap.qov.pl lub pocztą.

Pytania w sprawie konkursu można kierować na adres e-mail: granty@parp.qov.pl.


D.Ł