Ile "zielonych" miejsc pracy w Polsce?

Ile "zielonych" miejsc pracy w Polsce?
Oregon DOT, flickr cc-by-2.0

Do 2020 roku w polskiej branży energetyki odnawialnej powstanie 350 tys. nowych miejsc pracy – ale tylko w przypadku {więcej}jej szybkiego rozwoju – przekonuje firma doradcza Primum w raporcie „Pracując dla Klimatu”.

Prognoza dotycząca kreacji nowych miejsc pracy w energetyce odnawialnej w Polsce bazuje na założeniu, że w 2020 roku będziemy konsumować 26 proc. zielonej energii elektrycznej.

Jak wynika z raportu, najwięcej nowych miejsc pracy w obszarze zielonych technologii może powstać przy przetwórstwie biomasy – nawet 190 tys.

REKLAMA

W energetyce wiatrowej za 10 lat może pracować 30 tys. osób. Autorzy raportu podkreślają przy tym, że rozwój energetyki wiatrowej typu offshore i wybudowanie do 2020 roku na Bałtyku 1,5 GW elektrowni wiatrowych przyczyni się do utworzenia 3 tys. miejsc pracy.

REKLAMA

Wg raportu w najbliższych dekadach dynamicznie rozwijać się będzie w naszym kraju także fotowoltaika, a przy instalacji i obsłudze farm solarnych pracę do 2030 roku może znaleźć 10 tys. osób. Natomiast energetyka słoneczna termalna za 10 lat może być źródłem zatrudnienia nawet dla 40 tysiący osób.

Wraz z prognozami dot. tworzenia nowych miejsc pracy w energetyce odnawialnej autorzy raportu przedstawiają szacunki dotyczące zatrudnienia w górnictwie i energetyce konwencjonalnej, które może zmniejszyć się o 16 tys. do 2020 roku i o 41 tys. – do roku 2030.

Według szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej, obecnie w sektorze energetyki odnawialnej w naszym kraju funkcjonuje 20 tys. miejsc pracy, podczas gdy w Niemczech jest to 350 tys., a we Francji – 150 tys.

Raport „Pracując dla Klimatu” został opracowany na zlecenie Greenpeace na podstawie „Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię” będącej częścią dokumentu pt. Polityka energetycza Polski do 2030 roku, a także raportu „[R]ewolucja Energetyczna Polski. Scenariusz długookresowego zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii”, który został opracowany przez IEO.


D.Ł.