Senat decyduje o małym trójpaku. Są poprawki istotne dla prosumentów

Senat decyduje o małym trójpaku. Są poprawki istotne dla prosumentów
foto: Conergy press

{więcej}Dzisiaj Senat ma głosować nad przyjęciem nowelizacji Prawa energetycznego, tzw. małego trójpaku. Pod koniec ubiegłego miesiąca mały trójpak został przegłosowany w Sejm ie w drugim czytaniu. Zgłoszone wówczas przez posłów poprawki zostały odrzucone. Kilka poprawek do małego trójpaku przyjął natomiast Senat. 

Wśród poprawek do małego trójpaku zgłoszonych podczas wczorajczej debaty w Senacie jest m.in. postulat obniżenia obliga giełdowego dla rynku gazu do 50%. Zapisy dotyczące obliga giełdowego, które znajdują się w obecnym projekcie zaakceptowanym przez Sejm, stanowią, że obowiązek sprzedaży gazu za pośrednictwem giełdy wyniesie – 30% do końca tego roku, od początku 2014 r. – 50%, od 1 lipca 2014 r. – w wysokości 70%.

Wczoraj Senat odrzucił poprawkę mającą na celu ograniczenie mocy nominalnej mikroinstalacji – z proponowanych 40 kW do 10 kW. Co ciekawe, Senat przyjął poprawkę przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki, która ma ustanowić obowiązek zakupu energii z mikroinstalacji po cenie równej 80% średniej ceny energii z roku poprzedniego. Według cytowanego przez PAP Tomasza Tomczykiewicza, wiceministra gospodarki, takie rozwiązanie ma promować produkcję energii w mikroinstalacjach na potrzeby własne – a nie w celu jej sprzedaży do sieci.

REKLAMA
REKLAMA

Co wiecej, kolejna poprawka zgłoszona przez resort gospodarki i zaakceptowana przez senatorów zwolni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarstwa domowe eksploatujące mikroinstalacje. Taki zapis znalazł się w projekcie ustawy o OZE, jednak nie było go wcześniej w małym trójpaku. 

Senat nie przyjął natomiat innej poprawki zgłoszonej przez wiceministra Tomczykiewicza, zgodnie z którą MG chciało ograniczyć do końca 2015 r. zwolnienie prosumentów z działalności gospodarczej i obowiązku zakupu produkowanej przez nich energii. Jak informuje PAP, Tomczykiewicz argumentował, że do tego czasu powinien wejść w życie duży trójpak zawierający m.in. ustawę o odnawialnych źródłach energii, w której znajdą się jeszcze korzystniejsze rozwiązania dla prosumentów.

Senat nie wprowadzi do małego trójpaku rewolucji w systemie informowania o sytuacji na rynku zielonych certyfikatów. Senacka komisja gospodarki odrzuciła poprawki dotyczące informowania o bieżącym wolumenie i cenach handlowanych certyfikatów. Niemniej jednak Senat przyjął poprawkę wprowadzającą obowiązek publikacji danych z rynku zielonych certyfikatów co kwartał.
gramwzielone.pl