Nowe moce w energetyce Unii Europejskiej

Nowe moce w energetyce Unii Europejskiej
Nordex press

Ile nowych elektrowni zainstalowano w Europie w 2010 roku i jaki udział w przyroście nowych mocy przypada na poszczególne rodzaje OZE?{więcej}

Do potencjału energetycznego Unii Europejskiej w 2010 roku dodano 22,645 GW nowych instalacji, z czego 41 proc. to instalacje bazujące na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. To już piąty rok z rządu, w którym OZE stanowiły ponad 40% nowych instalacji w europejskiej energetyce.

W ubiegłym roku w Unii największy potencjał dodano w instalacjach wykorzystujących gaz (28,28 MW), a drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio fotowoltaice (12 GW) oraz energetyce wiatrowej (9,25 GW). Dla porównania, potencjał elektrowni węglowych w UE zwiększył się w 2010 roku o 4 GW.

REKLAMA

Zainstalowane w ubiegłym roku moce pozostałych OZE to: 573 MW (elektrownie spalające biomasę), 405 MW (instalacje CSP), 208 MW (duże elektrownie wodne), a także po 25 MW przypadające na małe hydroelektrownie i geotermię.

REKLAMA

Podczas gdy jeszcze w 1995 roku w Europie powstało zaledwie 1,3 GW nowych elektrowni OZE, w 2010 roku liczba ta wzrosła do 22,6 GW.

W sumie w Unii Europejskiej działa obecnie 84 GW elektrowni wiatrowych, 120,5 GW elektrowni wodnych, 25,3 GW instalacji fotowoltaicznych, 5,8 GW elektrowni biomasowych, 1,46 GW instalacji geotermalnych i 435 MW elektrowni CSP.

Mimo szybkiego wzrostu nowych mocy OZE, energia elektryczna w Europie jest w dalszym ciągu generowana głównie w konwencjonalnych elektrowniach węglowych (231 GW), gazowych (212,13 GW) czy wykorzystujących paliwa płynne (54,7 GW). Łączna moc elektrowni jądrowych w Unii Europejskiej na koniec ubiegłego roku wyniosła 127,38 GW.

Dane na temat nowych instalacji w europejskiej energetyce przedstawiło Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej (EWEA). 


D.Ł.