PIGEO: potrzebne zmiany w systemie wsparcia dla OZE

PIGEO: potrzebne zmiany w systemie wsparcia dla OZE
REpower

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej zachęca do zmiany zasad przyznawania dotacji na energetykę odnawialną. Zdaniem PIGEO, obecny system jest nieefektywny.

PIGEO postuluje zmianę zasad konkursów w ramach unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko” mającą na celu uzależnienie wysokości udzielanego wsparcia od instalowanych mocy, a także zniesienie maksymalnej wysokości dotacji wynoszącej 40 mln zł dla pojedyńczego projektu.

REKLAMA

Przyjęcie takiego progu – jak argumentuje PIGEO – sprawia, iż ubiegający się o dotacje inwestorzy zaniżają planowane moce, a to skutkuje budowaniem małych farm wiatrowych na terenach charakteryzujących się najlepszymi warunkami wietrznymi.

REKLAMA

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na Tomasza Podgajniaka z PIGEO, obecne zasady przyznawania dotacji na energię odnawialną w ramach unijnego programu „Infrastruktura i Środowisko” umożliwią dofinansowanie 350-400 MW nowych mocy OZE, a uzależnienie wysokości dotacji od mocy planowanej instalacji pozwoliłoby na dofinansowanie nawet 1,4 GW zielonych elektrowni.

Budżet dotacji na energię odnawialną w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Gospodarki programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 po zrealizowaniu dwóch naborów w ramach działania 9.4 został wyczerpany. Kolejne konkursy na OZE w ramach IiŚ powinny być realizowane już w kolejnej perspektywie budżetowej UE.