"System zielonych certyfikatów jest nieefektywny"

"System zielonych certyfikatów jest nieefektywny"
PowerWind press

Do takiego wniosku doszli m.in Marek Woszczyk, Mariusz Swora, Jan Rączka, Zdzisław Muras, Hanna Trojanowska czy Henryk Kaliś -autorzy raportu „W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej”.{więcej}

Jaka ma być nowoczesna polityka energetyczna? Na to pytanie odpowiedzi poszukali uznani eksperci związani z energetyką w Polsce. Do jakich doszli wniosków?

Autorzy raportu postawili sobie za cel wskazanie podstawowych zagrożeń przed jakimi staje sektor energetyczny w Polsce. Pierwsze z nich wynika z „wieloletnich zaniechań skutkujących dekapitalizacją majątku wytwórczego i przesyłowego w energetyce, które mogą skutkować zachwianiem równowagi pomiędzy popytem na energię elektryczną a jej podażą już w perspektywie najbliższych lat (ryzyko blackoutów)„.

REKLAMA

Zdanie autorów raportu istotnym zagrożeniem dla opartej na węglu polskiej energetyki jest także polityka klimatyczna Unii Europejskiej. W raporcie podkreśla się, że Bruksela chce wyeliminować wykorzystanie węgla do 2050 roku. Jednym z kierunków nowoczesnej polityki energetycznej ma więc być stopniowe ograniczanie udziału węgla w produkcji energii m.in. poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii, kogeneracji, energetyki gazowej i jądrowej.

W zakresie energetyki odnawialnej autorzy raportu podkreślają potrzebę racjonalizacji systemu wsparcia dla OZE, którego – jak czytamy w raporcie – koszty ponoszą wszyscy odbiorcy energii. Dlatego system wsparcia powinno się modernizować, tak aby promował przede wszystkim innowacyjność. Należy przy tym promować rozwój technologii umożliwiających efektywne magazynowanie wyprodukowanej z OZE energii elektrycznej.

REKLAMA

Rozwój energii odnawialnej wymaga także znaczącej rozbudowy i optymalizacji istniejących sieci przemysłowych i dystrybucyjnych m.in. poprzez stwarzanie korzystnych warunków prawnych i finansowych.

W raporcie „W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej” podkreśla się konieczność przyjęcia i realizacji długookresowej rządowej strategii przejścia polskiej gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, co wymaga „konsensusu wszystkich sił politycznych”.

Architekci rządowej strategii modernizacji polskiej energetyki, zdaniem autorów raportu, powinni kierować się m.in. swobodą działalności gospodarczej umożliwiającą likwidowanie barier wejścia na rynek, czy praktyczną innowacyjnością, która przyniesie rzeczywiste korzyści polskiej gospodarce.

wieloletnimi zaniechaniami skutkującymi dekapitalizacją majątku wytwórczego i przesyłowego w energetyce, które mogą
skutkować zachwianiem równowagi pomiędzy popytem na energię
elektryczną a jej podażą już w perspektywie najbliższych lat (ryzyko blackoutówwieloletnimi zaniechaniami skutkującymi dekapitalizacją majątku wytwórczego i przesyłowego w energetyce, które mogą skutkować zachwianiem równowagi pomiędzy popytem na energię elektryczną a jej podażą już w perspektywie najbliższych lat (ryzyko blackoutów

W opracowaniu raportu udział wzięli m.in.: prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk, były prezes URE Mariusz Swora, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jan Rączka, dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE Zdzisław Muras, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego Henryk Kaliś.


D.Ł.