Zapraszamy na Kongres Green Power 2011

Zapraszamy na Kongres Green Power 2011
EWEA, WINTER

Już po raz trzeci organizowany jest Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power. Największe wydarzenie branży odnawialnych źródeł energii odbędzie się w Warszawie w dniach 5-6 października 2011 r.

Biorąc pod uwagę, że termin Kongresu przypada na czas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, wydarzenie to może posłużyć prezentacji naszych krajowych priorytetów i roli odnawialnych źródeł energii w zakresie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego w UE.

Kongres Green Power obejmuje szeroko zagadnienia branży energetyki zrównoważonej. Na Kongres składają się dwa dni debat i prezentacji. W czasie pierwszego dnia poruszane będą sprawy polityki energetycznej. Myślą przewodnią pięciu sesji plenarnych będą strategiczne bezpieczeństwo energetyczne, udział w energy mix dostępnych dziś i perspektywicznych źródeł energii.

REKLAMA

Uczestnicy dyskusji analizować będą możliwości realizacji celów wspólnotowych oraz stosunek do nich innych światowych graczy gospodarczych. Nie powinno zabraknąć także dyskusji o stanie polskiej gospodarki i kierunkach przebudowy sektora energetyki w średnio i długofalowej perspektywie. Najważniejszą kwestią, z punktu widzenia krajowych uwarunkowań, będą założenia i propozycje zapowiedzianej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ma ona bowiem ustabilizować stan prawny związany z przygotowywaniem inwestycji w sektorze rozproszonych źródeł energii w Polsce i wyczekiwanego przez przedsiębiorców i obywateli wprowadzenia długofalowego systemu wsparcia zachęcającego do inwestycji komercyjnej zintegrowanej z siecią jak i wyposażenia domu w pompę ciepła czy panele fotowoltaiczne.

Drugi dzień Kongresu ukierunkowany będzie na know-how w zakresie przygotowania inwestycji z wykorzystaniem poszczególnych źródeł i technologii. Nie zabraknie dobrych praktyk z zakresu komercyjnych inwestycji w farmę wiatrową, elektrociepłownię na biogaz czy przydomowego wiatraka małej mocy. Praktycy przedstawią jak wygląda harmonogram przygotowania inwestycji, z jakimi kosztami należy się liczyć budując elektrownię słoneczną i jakie podatki będzie trzeba płacić w związku z generacją energii.

REKLAMA

Oddzielne Seminarium poświęcone zagadnieniom finansowania inwestycji obejmie programem nie tylko możliwości komercyjnego kredytowania inwestycji czy wspierania finansowania pomocą publiczną, ale także nowe źródła uwzględniające leasing czy private equity. Eksperci przedstawią także bariery i możliwości uniknięcia błędów, wskazując ścieżki prowadzące do minimalizacji czasu niezbędnego do pozyskania poszczególnych pozwoleń. Z uwagi na ciągłe udoskonalanie technologii, Kongres będzie miejscem, gdzie czołowi producenci urządzeń przedstawią najefektywniejsze rozwiązania energetyczne stosowane w budownictwie, w tym inteligentne oświetlenie i zdalne systemy zarządzania.

Dopełnieniem będzie wystawa aut elektrycznych i prezentacje dotyczące inteligentnych sieci prowadzących do możliwości rozwoju energetyki transportowej zasilanej energią wytwarzaną w źródłach odnawialnych. Eksperci zgodnie twierdzą, że nowoczesne technologie będą lekarstwemna podnoszone problemy z bilansowaniem energii w systemie.

Warto podkreślić, że twórcami Kongresu są organizacje i osoby od lat związane z branżą energetyczną. Powoduje to, że w Kongresie uczestniczą najwięksi inwestorzy branży i producenci urządzeń, a prelekcje prowadzone są przez znakomitych praktyków. Międzynarodowe Sesje plenarne prowadzone będą m.in. przez dr Jarosława Pietrasa – Dyrektora Generalnego Rady Unii Europejskiej, prof. Witolda Orłowskiego – Głównego Doradcę PriceWaterhouseCoopers, Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Tomasza Podgajniaka, Członka Zarządu PIGEO i Prezesa Enerco. Konferencje tematyczne drugiego dnia współorganizowane są ze stowarzyszeniami Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE) oraz ze Związkiem Banków Polskich. Partnerem jednej sesji jest Fundacja Green Cross Poland. To wyróżnia tą imprezę z dostępnych na rynku wydarzeń.

Kongres Green Power 2011, zakończy się podsumowaniem zebranych postulatów i konkluzji przez Radę Programową, oraz zaprezentowanie ich w formie Raportu, decydentom administracji rządowej w kraju i EU.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej Green Power 2011odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Patronat nad Kongresem objęła również polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.

Organizatorami Kongresu Green Power 2011 są Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Fundacja REO oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Więcej informacji nawww.kongresgreenpower.pl