Zgoda mieszkańców kluczowa dla OZE

Zgoda mieszkańców kluczowa dla OZE
(Foto: danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

Zdaniem uczestników zakończonego wczoraj kongresu Green Power 2011, rozwój energetyki odnawialnej w Polsce wymaga skutecznego i rzetelnego informowania mieszkańców o planowanych inwestycjach.{więcej}

Zdaniem Polskiej Agencji Prasowej, jednym z najważniejszych wniosków kongresu Green Power 2011 jest konieczność poprawienia polityki informacyjnej inwestorów w zakresie planowanych inwestycji.

REKLAMA

Realizacja projektów farm wiatrowych czy biogazowni w Polsce bardzo często powoduje sprzeciw lokalnych społeczności. Jak informowano na Green Power 2011, z 350 planowanych inwestycji biogazowych oprotestowano aż 130.

REKLAMA

Mieszkańcy protestujący przeciwko budowie elektrowni wiatrowych czy biogazowni najczęściej obawiają się, że tego typu inwestycje negatywnie wpłyną na walory krajobrazowe czy turystyczne ich okolicy lub mogą przycznić się do spadku cen gruntów.

W zakończonym wczoraj 3. Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej Green Power 2011, który portal Gramwzielone.pl objął patronatem medialnym, udział wzięło ok. 700 przedstawicieli branży energetyki odnawialnej.

gr