Nasz potencjał potwierdzamy wynikami sprzedaży

Nasz potencjał potwierdzamy wynikami sprzedaży
Foto: Romuald Kalyciok, źródło: Puls Biznesu

– Sunex wygrywa z Europejczykami ceną a z Azjatami jakością – mówi w wywiadzie dla Gramwzielone.pl Romuald Kalyciok, prezes firmy Sunex, czołowego producenta kolektorów słonecznych w Polsce i laureata konkursu Green Evo.{więcej}

Gramwzielone.pl: Dlaczego zgłosiliście się do udziału w GreenEvo? Jakie korzyści chcecie dzięki temu osiągnąć?

Romuald Kalyciok,  Prezes Zarządu Sunex S.A.: Do udziału w GreenEvo zachęciło nas otrzymane zaproszenie, w którym podkreślono potencjalne korzyści jakie niesie ze sobą uczestnictwo w tym projekcie. Biorąc udział w AZT mieliśmy przede wszystkim nadzieję na otrzymanie wsparcia w międzynarodowej promocji naszej nowej technologii. Byłoby to bardzo trudne do zrealizowania własnymi siłami. Oferowany pakiet profesjonalnych szkoleń oraz doradztwo również wzbudziły nasze zainteresowanie, gdyż pokrywały się one z ogólną polityką firmy skoncentrowaną na rozwoju jakościowym naszej działalności.

REKLAMA

Jak postrzegacie swoją międzynarodową konkurencję? Z jednej strony są słynący z wysokiej jakości producenci solarów z Niemiec czy Austrii, a z drugiej – producenci chińscy oferujący bardzo niskie ceny. Gdzie w tym gronie jest miejsce dla producenta kolektorów z Polski i co może być jego przewagą na tle zagranicznej konkurencji?

– Sunex wygrywa z Europejczykami ceną a z Azjatami jakością. Posiadamy własne know-how w zakresie szeroko pojętej techniki solarnej. Od chwili założenia spółki stawiamy na innowacyjność swoich wyrobów. W wielu przypadkach wyprzedzamy konkurencję kreatywnością. Dowodem na to jest wiele otrzymanych nagród branżowych. Nasz potencjał potwierdzamy wynikami sprzedaży na najbardziej wymagającym rynku Zachodniej Europy. To czym możemy konkurować, to kompletne systemy solarne, dzięki którym klient otrzymuje urządzenia o sprawdzonych parametrach, niezawodne i wygodne w użyciu.

Jaki jest waszym zdaniem stosunek Polaków do wykorzystana rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej takich jak kolektory słoneczne?

– Polski rynek OZE jest niszą o dużym potencjale rozwojowym. W naszym popycie wewnętrznym drzemie duża siła. Kraje Europy Zachodniej promują pozyskiwanie energii cieplnej  poprzez prowadzenie akcji promocyjnych na szeroką skalę oraz poprzez dotacje. W naszym kraju tego typu trend znajduje się dopiero w fazie początkowej. Spodziewamy się, że na podjęcie decyzji zakupowych wpłyną rosnące ceny surowców takich jak węgiel czy drewno oraz jeszcze wyższe ceny energii elektrycznej. Tym samym Polacy zmuszeni zostaną do skrupulatniejszych przeliczeń kosztów ogrzewania (również klimatyzowania) i w niedługim czasie, w szerszym zakresie skorzystamy z darmowej energii słonecznej. SUNEX ma tu do zaproponowania całą paletę systemów, w zależności od zapotrzebowania i preferencji.

W ostatnim czasie polski rynek kolektorów słonecznych dostał znaczące wsparcie w postaci programu 45-procentowych dopłat do zakupu solarów z NFOŚiGW. Niemniej jednak, uruchomienie programu w połowie zeszłego roku nie przyczyniło się do znaczącego wzrostu liczby montowanych solarów, która w 2010 roku była porównywalna z rokiem wcześniejszym. Czym może być spowodowany taki trend i jakie inne czynniki wpływają na rozwój rynku solarów Polsce?

 Istnieje ograniczona, choć rosnąca grupa właścicieli nieruchomości zamieniających swoje dotychczasowe źródła ciepła na nowoczesne, takie jak systemy solarne. Jest to zrozumiałe. Działające od jakiegoś czasu konwencjonalne systemy podlegają wymianie na alternatywne dopiero w momencie awarii lub w przypadku atrakcyjniejszej ceny nowoczesnych systemów. Ze względu na stosunkowo niski popyt oraz rosnące ceny podzespołów, producenci nie są w stanie zaoferować rynkowi niższych cen. Jednocześnie nowobudowane obiekty nie generują popytu na technikę solarną, który miałby istotny wpływ na wzrost branży w Polsce. Liczymy na to, że instytucje państwowe zachęcą rynek do korzystania ze swojej oferty promując ją na większą skalę niż dotychczas. Jak wspomniałem wcześniej, wierzymy w to, że ceny surowców energetycznych w najbliższych latach nasilą zainteresowanie OZE, w tym ofertą dopłat.

Jak rynek kolektorów słonecznych w Polsce będzie wyglądał w roku 2020? Wg opinii Ministerstwa Gospodarki zawartej w Krajowym planie działań na rzecz OZE, Polska może stać się 5. rynkiem w Europie pod względem wykorzystania energii słonecznej termalnej. Czy podzielacie ten pogląd? Jakie działania należy wdrożyć w naszym kraju, aby wykorzystanie kolektorów słonecznych stało się powszechne tak jak np. w Austrii?

– Mimo, iż najistotniejsze wydają się aspekty ekonomiczne jako te, które generują decyzję zakupową, to kraje zachodnie udowodniły, że promocja nieszkodzących środowisku odnawialnych źródeł energii pobudza potencjalnych nabywców do inwestowania w nowoczesne źródła ciepła. Tu właśnie widzimy rolę urzędów centralnych. Konieczne jest uświadomienie społeczeństwu, że systemy solarne dzisiejszych czasów to nowoczesne, bezobsługowe źródła ciepła za bardzo atrakcyjną – w porównaniu ze standardowymi – cenę.

Na jakich zagranicznych rynkach jesteście obecni i które rynki są waszym zdaniem najatrakcyjniejsze i najbardziej perspektywiczne dla waszej branży? Jak kryzys gospodarczy państw południa Europy może wpłynąć na europejską branżę solarną?

– Sunex operuje na rynku całej Europy Zachodniej. Najwięcej sprzedajemy w Niemczech, rozwijamy się we Francji, Hiszpanii, Austrii i innych „słonecznych” krajach europejskich. Te kraje, mimo iż prezentują istotny poziom nasycenia techniką solarną, powinny w kolejnych latach wieść prym i decydować o rozwoju naszej branży. Ceny zakupu solarów oferowane na rynkach dotkniętych kryzysem wydają się być na tyle atrakcyjne w porównaniu do „starych” źródeł ciepła,  że nie spodziewamy się większego, negatywnego wpływu na rozwój branży. Nie możemy jednak wykluczyć innego, pasywnego zachowania rynków. Miejmy nadzieję, że się tego ustrzeżemy.

Rozwój rynku kolektorów słonecznych, podobnie jak innych odnawialnych źródeł energii, jest w dalszym ciągu uzależniony w dużej mierze od dotacji i preferencyjnego finansowania. Kiedy produkcja energii za pomocą kolektorów stanie się konkurencyjna cenowo wobec innych źródeł energii do podgrzewania wody czy ogrzewania pomieszczeń?

– Generalnie o cenie sprzedaży decyduje rachunek ekonomiczny, firmy nie mogą ponosić strat na swojej produkcji. Naturalne jest, że nowości, by ich produkcja stała się rentowna,  muszą osiągnąć odpowiedni poziom sprzedaży. Znajdujemy się w takim momencie historii, gdy ceny wielu surowców -węgiel, drewno, benzyna, osiągają poziomy,  o których jeszcze parę lat temu nikt by nie pomyślał. Kraje Zachodu Europy już „skonsumowały” tę wiedzę. Na Polskę właśnie przyszedł czas. Zakładam, że czeka nas mocne ożywienie w tym zakresie na przestrzeni najbliższych dwóch – trzech lat.

REKLAMA

Jaki potencjał tkwi jeszcze w rozwoju technologii solarnych – jak bardzo można jeszcze poprawić ich efektywność i obniżyć cenę? W jakim kierunku będzie szedł waszym zdaniem rozwój technologii  dla energetyki solarnej termalnej?

– Potencjał jest ogromny. Dotychczas instalacje solarne wykorzystywane były w większości przypadków do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, na której przygotowanie zużywa się jedynie 10% całkowitego zapotrzebowania na energię budynku. Na dzień dzisiejszy nowoczesne technologie solarne zapewniają użycie energii Słońca również do innych celów, między innymi do ogrzewania czy klimatyzowania  pomieszczeń. Mając na uwadze fakt, że tego typu konwencjonalna instalacja pochłania około 75% całkowitego zapotrzebowania na energię budynku, łatwo zauważyć, że zyski oraz okres spłaty są dużo korzystniejsze niż  jeszcze kilka lat temu.

Sunex właśnie zadebiutował na platformie giełdowej NewConnect jako jedna z pierwszych polskich firm z branży energii odnawialnej. Jak przebiegał debiut i jak przełożył się na rozwój Waszej firmy?

– Spółka ceni sobie upublicznienie swoich akcji. Zebrane środki przeznaczyliśmy na rozbudowę naszych mocy produkcyjnych. NewConnect uzupełnia także portfel naszych kanałów komunikacji z rynkiem. Wierzymy jednak, że jest tylko przystankiem na drodze na parkiet główny.

Co chcecie osiągnąć dzięki obecności na NewConnect i czy przewidujecie w przyszłości także inne działania mające na celu pozyskanie kapitału zewnętrznego?

 Sunex zamierza postępować stabilnie na rynku i korzystać z koniunktury w branży. Nie planujemy innych działań w celu pozyskania kapitału niż te, o których wspomniałem wcześniej.

Niedawno pozyskaliście dofinansowanie z PARP-u na rozwój innowacyjnego systemu solarnego. Jak będzie on działał? Czy przewidujecie jeszcze w najbliższej przyszłości wdrażanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań w systemach solarnych?

– Celem naszego nowatorskiego projektu jest stworzenie taniego, efektywnego i praktycznie bezobsługowego urządzenia pozwalającego wykorzystać energię słoneczną do klimatyzacji pomieszczeń.

Spółka posiada dział świetnie przygotowanych i kreatywnych specjalistów. Obserwujemy trendy, badamy zapotrzebowania. Niewykluczone, że zaoferujemy rynkowi kolejne nowości. Z wiadomych względów nie chcemy zdradzać naszych tajemnic.

Firma Sunex była obecna na jednej z największych imprez targowych branży solarnej Intersolar 2011. Jakie zaobserwowaliście na niej trendy w globalnej branży solarnej termalnej?

– Branża solarna rozwija się w ogromnym tempie. Kilka lat temu była ona kojarzona jedynie z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej, zaś w chwili obecnej zaczyna obejmować wszystkie te dziedziny techniki, gdzie możliwe jest wykorzystanie ciepła lub chłodu otrzymywanego z instalacji solarnych. Kiedyś za podstawowy element systemu uważano wysokiej jakości kolektor słoneczny, zaś obecnie prym wiodą elementy układu odpowiedzialne za sprawne magazynowanie lub przetworzenie ciepła na konkretne cele użytkowe lub  technologiczne.

 

 


 

Czytaj także wywiad Sebastianem Musiołem z firmy WATT, laureata projektu GreenEvo, na Gramwzielone.pl w artykule: GreenEvo: WATT umacnia pozycję w Europie.