Wiceminister gospodarki o harmonogramie prac nad ustawą o OZE

Wiceminister gospodarki o harmonogramie prac nad ustawą o OZE
Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz. Foto: Ministerstwo Gospodarki

{więcej}Wczoraj Ministerstwo Gospodarki przedstawiło założenia nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. Kiedy możemy liczyć na wdrożenie oczekiwanych przez branżę nowych regulacji dla sektora energetyki odnawialnej?

Resort gospodarki poinformował wczoraj o nowych założeniach do systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. Nowe proprozycje w zakresie wsparcia energetyki odnawialnej różnią się diametralnie od propozycji wpisanych do ostatniego projektu ustawy o OZE z października 2012 r. 

W przeciwieństwie do wcześniejszych propozycji w zakresie wsparcia dla OZE rząd chce całkowicie odejść od wsparcia w postaci zielonych certyfikatów i taryf gwarantowanych, i zastąpić je systemem aukcyjnym, którym zostaną objęte większe projekty OZE, a w przypadku mikroinstalacji o mocy do 40 kW – wsparciem na etapie realizacji inwestycji i zakupu niezbędnych urządzeń. 

REKLAMA
REKLAMA

Przygotowanie całkiem nowych zasad wsparcia dla energetyki odnawialnej z pewnością opóźni prace nad długo oczekiwaną ustawą o odnawialnych źródłach energii, a pokazane wczoraj propozycje wymagają konsultacji, na etapie których branża OZE z pewnością zgłosi wiele uwag. 

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz potwierdził, że zaprezentowane wczoraj założenia nowego systemu wsparcia dla OZE zostaną skierowane do konsultacji, które powinny potrwać kilka tygodni, po czym projekty nowych regulacji wrócą do prac w rządzie, a następnie zostaną przekazane do prac w parlamencie. Jerzy Pietrewicz zakłada, że rządowe prace nad nowym systemem wsparcia dla producentów zielonej energii zostaną zakończone w tym roku. 

Jerzy Pietrewicz odniósł się także do możliwych kar za opóźnienia we wdrożeniu do polskiego prawa zapisów unijnych dyrektyw energetycznych, informując, że podstawowe elementy regulacji w tym zakresie zostały zapisane w małym trójpaku energetycznym. Na pytanie o presję czasu w kwestii przyjęcia nowego systemu wsparcia Jerzy Pietrewicz odpowiedział, że jest „presja potrzeb” i że rząd chce przyjąć nowe regulacje jak najszybciej, gdyż mogą one przynieść prorozwojowy impuls dla polskiej gospodarki. 
gramwzielone.pl