Polsce grożą kary za złą jakość powietrza

Polsce grożą kary za złą jakość powietrza
Bert K, flickr cc-by-2.0

Komisja Europejska pozywa Polskę za przekroczenie norm dotyczących stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu emitowanych przez przemysł, transport i gospodarstwa domowe.

Bruksela poinformowała, że pozwie polski rząd do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie dyrektywy o jakości powietrza. Zgodnie z dyrektywą, Państwa Członkowskie powinny dostosować do określonego poziomu stężenie szkodliwych pyłów PM10, które są przyczyną groźnych chorób układu krążenia czy układu oddechowego.

REKLAMA

Jak informuje PAP, w latach 1990-2008 Polska ograniczyła emisję pyłów PM10 o 30%, jendak według resortu środowiska dalsze ograniczenia w najbliższym czasie nie będą możliwe.

REKLAMA

 Polska wnioskowała o przedłużenie terminu na wdrożenie unijnych przepisów w zakresie dyrektywy o jakości powietrza w kilkudziesięciu miastach i powiatach. W 2009 r. KE uznała, że jest to możliwe jedynie w przypadku Radomia i Żyrardowa oraz powiatów: oleskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego i ostrowskiego. Pozostałe wnioski odrzuciła, uznając, że nie mają one uzasadnienia – informuje PAP.

Zgodnie z unijnymi normami, stężenie pyłów PM10 nie może przekraczać 50 miligramów na m3 – więcej niż 35 razy w roku.