Jak szybko będą rozwijać się technologie OZE?

Jak szybko będą rozwijać się technologie OZE?
EWEA, GE press

Zdaniem Europejskiej Agencji Środowiska udział poszczególnych zielonych technologii w produkcji energii w Europie do 2020 roku zwiększy swój potencjał kilkakrotnie, a energetyka wiatrowa na morzu – nawet 17-krotnie.

Zdaniem Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency – EEA), dzięki szybkiemu rozwojowi europejskiego rynku zielonej energii, Unii Europejskiej do 2020 roku uda się osiągnąć cel produkcji energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 20% konksumpcji energii na Starym Kontynencie. Według EEA, w 2009 roku 11,7% energii konsumowanej przez Europejczyków pochodziało ze źródeł odnawialnych.

REKLAMA

Wg prognoz European Environment Agency, największy udział w rozwoju energetyki odnwialnej w Europie w najbliższej dekadzie będzie miała energetyka wiatrowa typu offshore, a jej potencjał zwiększy się do 2020 roku aż 17-krotnie – z 2,6 do 44,2 GW. Dwukrotnie ma natomiast wzrosnąć potencjał farm wiatrowych na lądzie i za 9 lat ma wynosić 168,8 GW. Potencjał fotowoltaiki ma zwiększyć się trzykrotnie (z 25,5 GW do 54,4 GW), geotermii – dwukrotnie (z 0,8 GW do 1,6 GW), a energetyki słonecznej termalnej (kolektorów słonecznych) – czterokrotnie – z 1,4 Mtoe dp 6,3 Mtoe.

REKLAMA

– Nasza analiza ilustruje skalę zobowiazań Unii Europejskiej w zakresie modernizacji swojego sektora energetycznego. Jakkolwiek, koncentrując nasze wysiłki na rozwoju energetyki odnawialnej możemy pójść nawet dalej. Spalanie paliw kopalnych stwarza zagrożenie dla naszego klimatu, a nasze ostatnie badania pokazują, że zanieczyszczenie generowane przez elektrownie gazowe i węglowe kosztują europejską służbę zdrowia miliardy euro rocznie – komentuje Jacqueline McGlade, pełniąca funkcję dyrektora wykonawczego EEA.