Enea: 0,5 GW nowych mocy w źródłach odnawialnych do 2020 r.

Enea: 0,5 GW nowych mocy w źródłach odnawialnych do 2020 r.
Enea Operator press

{więcej}Do 2020 roku Enea chce zwiększyć swoje moce wytwórcze w energetyce konwencjonalnej o 1,075 GWe, a także o 0,5 GW w sektorze OZE. 

W latach 2014-2020 Enea chce wydać na inwestycje w sumie ok. 20 mld zł, przy czym ta wielkość nie uwzględnia kosztów kredytowania, które zostanie wykorzystane do realizacji inwestycji. 

REKLAMA

– Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych do poziomu dodatkowych 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. oraz docelowo (w 2020 r.) dodatkowych ok. 500 MWe w OZE oraz ok. 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych – czytamy w komunikacie spółki. 

REKLAMA

Rozwój Enei w latach 2014-2020 ma bazować m.in. na działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwoju we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha, a także na przejęciach realizowanych i gotowych projektów. 
gramwzielone.pl