Staż PAH: poszukaj zielonej energii w Etiopii!

Staż PAH: poszukaj zielonej energii w Etiopii!
Oh Weh, wikimedia cc-by-3.0

Gramwzielone.pl i Polska Akcja Humanitarna zapraszają do odbycia stażu w Etiopii, którego celem będzie poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. {więcej}

Tylko do 8 stycznia można zgłaszać się do 8. edycji programu GLEN. Polska Akcja Humanitarna poszukuje trzech młodych osób, które odbędą staże w krajach globalnego Południa, a po powrocie zaangażują się w działania edukacyjne. Jeden z proponowanych projektów dotyczy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Etiopii. Szczegóły poniżej:

Nazwa projektu: Rozwój alternatywnych źródeł energii w celu zachowania dzikich upraw kawy (Developing alternative energy systems to preserve wild coffee forests)

REKLAMA

 

Kraj: Etiopia
Tematyka stażu: Odnawialne źródła energii
Preferowane kierunki studiów/zawody: Inżynieria środowiska, Systemy energii odnawialnej,Ochrona środowiska, Zarządzanie energią lub dziedziny pokrewne
Język: angielski
Liczba uczestników/czek: 3 (w tym jeden/jedna z Polski)

Celem Niemieckiej Unii Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) jest praca na rzecz ochrony naturalnych siedlisk przyrodniczych, flory i fauny. Wśród wielu projektów NABU prowadzi Program Afryka, który koncentruje się na ochronie lasów, rozwoju obszarów chronionych, łagodzeniu skutków zmian klimatu oraz edukacji ekologicznej.

Wielkim bogactwem Rezerwatu Biosfery Kafa (położonego 450 km na południowy zachód od stolicy Etiopii), są dzikie uprawy kawy Arabica. W tym miejscu lokalne zapotrzebowanie na energię zaspokaja się stosując drewno opałowe i węgiel drzewny pochodzący z zagrożonych lasów naturalnych. W celu ochrony lasów Niemiecka Unia Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) chciałaby wprowadzić alternatywne systemy źródeł energii lub rozwinąć nowe metody (np. brykiety z pulpy kawowej).

REKLAMA

Stażyści/tki analizować będą potencjał odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, biomasa, wiatr, woda) do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych użytkowników (w tym ich kultury). Stażyści/tki będą poszukiwać także alternatywnych rozwiązań w innych częściach Etiopii i Afryki, które następnie skonsultują z ekspertami/tkami, członkami/członikiniami społeczności lokalnych i innymi osobami zainteresowanymi wdrożeniem tego typu rozwiązań w Kafa. Na końcu stażyści/tki będą odpowiedzialni za opracowanie koncepcyjnego planu wdrożenia wybranego systemu. Pod koniec stażu poproszeni zostaną o dostarczenie NABU dokumentacji w języku angielskim.

Przed wyjazdem do Etiopii stażyści/tki zostaną zaznajomieni z Rezerwatem Kafa oraz procedurami Niemieckiej Unii Ochrony Przyrody i Różnorodności Biologicznej (NABU) obowiązującymi w Etiopii.

Od stażystów/tek oczekuje się wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, w szczególności w zakresie słonecznych, biomasowych, wiatrowych czy wodnych urządzeń/instalacji wytwarzających energię. Dodatkowo stażyści/tki powinni/e być świadomi/e niewiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii mieszkańców tego regionu. Wymagana jest znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, a także zdolność przystosowania się do ciężkich warunków życia oraz chęć do pieszych wędrówek i pokonywania dłuższych dystansów. Stażyści/tki powinni/e również zabrać ze sobą własne laptopy.

Planowany okres stażu to sierpień – październik 2012 roku. Zespół będzie składał się z uczestnika/czki polskiego/iej, czeskiego/iej oraz uczestnik/czki niemieckiego/iej lub szwajcarskiego/iej. Szkolenia i seminaria poprzedzające staż odbywać się będą w języku angielskim.


Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie: http://pa.pah.org.pl/nasze-dzialania/133/glen

 

źródło: PAH