Podsumowanie targów POLEKO 2013

Podsumowanie targów POLEKO 2013
foto: Międzynarodowe Targi Poznański

{więcej}Maszyny, urządzenia i technologie dedykowane ochronie środowiska oraz wszystko to, co dotyczy gospodarki komunalnej – tak przez 4 dni wyglądały poznańskie pawilony podczas odbywających się targów POLEKO i KOMTECHNIKA. Kolejna edycja obu wydarzeń już za rok, także w październiku.
 
Poznań przez cztery dni był nie tylko miejscem spotkań decydentów z sektora ochrony środowiska i prezentacji technologii, ale także okazją do dyskusji na temat kierunków rozwoju branży. Tegoroczne targi POLEKO obfitowały w wydarzenia branżowe – odbyło się ponad 50 różnych konferencji, debat i pokazów.

W ramach programu wydarzeń POLEKO dyskutowano o najważniejszych problemach i najnowszych rozwiązaniach z zakresu wody i ścieków, energii odnawialnej, finansowania inwestycji, energooszczędności, odpadów i recyklingu, czy ochrony powietrza i bezpieczeństwa. Sale wypełnione były słuchaczami – do Poznania zjechało kilkanaście tysięcy profesjonalistów spragnionych najnowszej wiedzy.
 
Różne spojrzenia na ekologię

W pierwszy dzień targów POLEKO odbyła się konferencja z udziałem Ministra Środowiska Marcina Korolca pt. „Ekologia w jedności z ekonomią”. Oficjalnie zainaugurowała ona 25. edycję targów i tym samym rozpoczęła cykl corocznych konferencji, mających harmonijnie łączyć zagadnienia ochrony środowiska z tematami gospodarczymi. Organizatorem wydarzenia były Międzynarodowe Targi Poznańskie.

REKLAMA

Głos w debacie, oprócz Ministra Środowiska, zabrali również: Andrzej Kepel – Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody SALAMANDRA, Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP, Konrad Szymański – Poseł Europarlamentu oraz Tomasz Żylicz – Profesor z Uniwersytetu Warszawskiego. Moderatorem debaty był prof. Andrzej Mizgajski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja zgromadziła także znamienitych gości, m.in. Grażynę Henclewską – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, prof. Macieja Nowickiego – byłego Ministra Środowiska, Mariusza Klimczaka – prezesa Banku Ochrony Środowiska czy Kamila Wyszkowskiego – Koordynatora Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. W debacie wzięli udział również przedstawiciele firm i organizacji branżowych oraz mediów.

Tematami poruszanymi na debacie nie były tylko kwestie związane z ekologią i ekonomią, ale również tym, co ma wpływ i może decydować o stopniu trudności połączenia tych dwóch dziedzin. Globalne ustawodawstwo, wspólny rynek, polityka międzynarodowa, kryzys gospodarczy – to tylko przykłady aspektów jakie trzeba rozważyć i przeanalizować, aby tak naprawdę zrozumieć trudności z powiązaniem ekonomii i ekologii, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Kontrowersyjnej tezie prof. Andrzeja Mizgajskiego, że ekonomia i ekologia nie idą w parze zaprzeczył Minister Środowiska, Marcin Korolec. W skali mikro, argumentował Min. Środowiska, przedsiębiorstwo musi myśleć kategoriami zasobów, efektywności, być świadomym zależności zachodzących w gospodarce. Trudniejsza wg. min Korolca jest do obrony symbioza ekonomii z ekologią w kategorii makro. Jedną z kluczowych kwestii w opinii Ministra będzie tutaj wypracowanie jednolitych mechanizmów regulacyjnych na poziomie globalnym. Natomiast Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP powiedział, że nie wierzy w globalne ustalenia i regulacje. Podczas debaty wyraził nadzieję na to, że krajowy regulator przyjrzy się, jaki wpływ będzie miała dana regulacja, na konkurencyjność polskiego przedsiębiorcy. Prof. Żylicz z kolei podkreślał, że nie można pozostawić wszystkiego rynkowi i liczyć na racjonalność działania przedsiębiorców. Minimalny poziom regulacji musi być zachowany.

Pytania publiczności oscylowały wokół tematu konsultacji zmian legislacyjnych z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, zwracały uwagę również na wyważenie słów w samym tytule debaty, ponieważ dla przedstawicieli firm powinna to być ekonomia w jedności z ekologią. Zdecydowanie najważniejszym pytaniem debaty było więc: w jaki sposób konstruować polskie prawo środowiskowe tak, aby było przychylne przedsiębiorcy?
 
Cykliczne wydarzenia branży

POLEKO obfituje w wydarzenia, które cyklicznie odbywają się w trakcie targów. Do nich zalicza się m.in. XVII Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Kongres zgromadził około pół tysiąca uczestników. W sesji inauguracyjnej udział wzięli: Minister Środowiska – Marcin Korolec, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki – Grażyna Henclewska oraz prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Małgorzata Skucha.

Envicon były okazją do przedstawienia i przedyskutowania poglądów dotyczących skuteczności prawnych, ekonomicznych, administracyjnych i edukacyjnych w ochronie środowiska. Istotnym wątkiem było także omówienie potrzeby łączenia poszczególnych instrumentów w jeden spójny system. Obrady Kongresu były podzielone na dwie równoległe sesje, dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Jak co roku odbyło się również 3-dniowe Forum Recyklingu. Podczas XII edycji tego wydarzenia organizowanego przez redakcję miesięcznika „Recykling” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie poruszono m.in: tematy kosztów prowadzenia i efektywnych metod selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin, zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zmian w prawie.

Równolegle w sąsiednim pawilonie miały miejsce panele poświęcone branży OZE – Forum Czystej Energii. Tegoroczna tematyka oscylowała wokół energetyki odnawialnej, gazu z łupków, biogazu i biomasy, czy finansowania projektów energetyki odnawialnej. XIII Forum, podobnie jak w latach ubiegłych, to efekt współpracy redakcji miesięcznika „Czysta Energia” oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich.

REKLAMA

Sektorowi energii odnawialnej poświęcone było także drugie wydarzenie – Glob Pełen Energii. Były to trzy dni niekonwencjonalnych spotkań z odnawialnymi źródłami i poszanowaniem energii, przygotowane przez redakcję GLOBEnergia i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Gościem specjalnym Globu był Tomasz Zubilewicz. W specjalnie wybudowanej czaszy eksperci świata nauki, przemysłu oraz pasjonaci przybliżali zagadnienia związane z techniką grzewczą, produkcją energii elektrycznej i budownictwem niskoenergetycznym.

Dużą ciekawostką w tym roku dla gości targowych były pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu wielkopolskich strażaków, którzy co roku goszczą na POLEKO. Można było podziwiać uwalnianie rannych z wraków aut, udzielanie pomocy porażonym prądem czy zatrutym tlenkiem węgla. Były to pierwsze w Wielkopolsce manewry ratownictwa medycznego nawiązujące do formuły „Fire Rescue Challenge”.

POLEKO było również okazją do podsumowania projektu pt. „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej”. Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, samorządów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, PZU i funduszu firm ubezpieczeniowych Komendanta Głównego PSP, do wielkopolskich strażnic trafił sprzęt za łączną kwotę ponad 3,3 miliona złotych, m.in. do usuwania zagrożeń środowiskowych.

Podczas pokazu na targach strażacy zademonstrowali niewielką część sprzętu, m.in. profesjonalne kombinezony, które wykorzystywane są w wodach skażonych chemicznie i bakteriologicznie.
 
Ważne pieniądze na ochronę środowiska

Tematem przewodnim tegorocznej edycji POLEKO było „Finansowanie ochrony środowiska w Polsce”. Temat nie tylko nawiązywał do zagadnień, które zostały poruszone podczas debat i konferencji, ale także do 20-lecia funkcjonowania Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy targów POLEKO usłyszeli pozytywne dla polskiej ekologii prognozy – w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 planowane środki Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie proekologicznych zadań to ponad 8,5 mld euro. Pomogą one w absorpcji środków z UE w wysokości ponad 12 mld euro.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zadania promujące ekologiczne działania, służące zachowaniu bogactwa różnorodności biologicznej oraz realizacji inwestycji dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych. Takie informacje przekazał Adam Krzyśków, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW na „Krajowej konferencji ochrony środowiska. Polityka horyzontalna Polski i UE” i Międzynarodowym Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON.

Uczestnicy targów i konferencji zapoznali się także ze statystyką dotychczasowego funkcjonowania WFOŚiGW. Fundusze przeznaczyły ponad 29 mld zł na 114 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, ziemi, powietrza, przyrody, gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną. Podczas POLEKO została także zaprezentowana wystawa fotograficzna o proekologicznych inwestycjach i działaniach na rzecz ochrony przyrody dofinansowanych przez Fundusze.
 
Ekologia na pawilonach

Przegląd prezentowanych maszyn i urządzeń z całego świata na POLEKO i KOMTECHNICE był niewątpliwie okazją do tego, by porównać technologie, jakość, pomysłowość i wykonanie. W Poznaniu można było zobaczyć najnowsze rozwiązania z zakresu OZE, gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, a także z obszaru wykrywania zagrożeń, powietrza, hałasu czy wibracji. Nie brakowało także energooszczędnych technologii oraz szerokiej oferty maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości, sprzątania i utrzymania terenów zielonych.

W sumie na POLEKO i KOMTECHNICE zobaczyć można było ofertę ponad 600 firm z Polski oraz Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Kanady, Korei Południowej, Litwy, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier i Włoch. Oferta targów i wydarzenia czterech dni targowych przyciągnęły do Poznania gości nie tylko z Polski, ale też m.in. z Niemiec, Litwy, Ukrainy i Białorusi. Wielu wystawców sprzedało maszyny i urządzenia, co potwierdza fakt, że na targach w dalszym ciągu „robi się biznes”.    

Dopełnieniem oferty POLEKO były również instytucje realizujące programy finansowe i doradcze – można było uzyskać informacje na temat finansowania inwestycji prośrodowiskowych oraz pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Wśród kilkudziesięciu prezentowanych na targach tegorocznych nowości znalazły się produkty nagrodzone Złotym Medalem MTP: kogenerator DASCH firmy Izolacje, Eco-Palnik na pellet wersja Uni-Max firmy Skiepko oraz dwa produkty firmy Kärcher: system czyszczenia paneli słonecznych iSolar oraz komunalny nośnik narzędzi MIC 34. Pozostałe Złote Medale otrzymały: systemy biodegradacji Nova-Komp firmy AK Nova z Poznania, agregat kogeneracyjny typu HE-SEC-200/242-MG200-S zasilany wodorem odpadowym o zwiększonej sprawności przy zasilaniu gazem ziemnym (P.P.U.H. „Horus-Energia” z Sulejówka), wrzutnik Zoeller 2301 DELTA Premium firmy Ekocell z Płocka oraz traktorek ogrodowy X758 z agregatem DriveOver i systemem AutoConnect, który do konkursu zgłosiła firma John Deere Polska z Tarnowa Podgórnego.

Już drugi rok z rzędu, dużym zainteresowaniem cieszyło się Miasteczko Ekologiczne, w ramach którego wystawcy oferowali szeroką gamę ekologicznych rozwiązań dla miast i osiedli, m.in. auta napędzane sprężonym gazem ziemnym, które można było podziwiać na „Strefie Metanu”. W ostatni dzień targów, kilka minut po godz. 12 w południe, kolumna samochodów napędzanych CNG wyruszyła z terenów MTP do Świnoujścia w ramach rajdu „Blue Corridor 2013 Hansa”. Partnerem tegorocznego Miasteczka był Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a patronat medialny sprawował po raz kolejny portal reo.pl. Kolejną okazją do zobaczenia, jak zmienia się branża oraz które eko-nowości zasługują na uwagę będziemy mieli za rok – targi POLEKO i KOMTECHNIKA ponownie odbędą się w październiku 2014 r. 
MTP