Jan Kulczyk wspiera rozwój energetyki odnawialnej na Ukrainie

Jan Kulczyk wspiera rozwój energetyki odnawialnej na Ukrainie
Jan Kulczyk. Foto: DrabikPany, flickr cc-by

{więcej}Pełniący funkcję przewodniczącego światowej Rady Dyrektorów Green Cross International Jan Kulczyk wraz z ukraińskim ministrem energetyki i przemysłu podpisali Deklarację Wsparcia Strategicznego Rozwoju Energetyki Zielonej na Ukrainie. 

– Ukraina ma unikalny potencjał w zakresie energetyki odnawialnej, która powinna stać się impulsem do dalszego, dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz kluczową dziedziną eksportu. Wszechstronne poparcie pana prezydenta i pana ministra Stavickiego dla tej inicjatywy świadczy o strategicznej wizji władz Ukrainy. To także bardzo czytelny, wiarygodny sygnał dla inwestorów. Przyszłość sektora energetycznego Ukrainy, to zarówno silna obecność na rynku Unii Europejskiej, jak i aktywna współpraca ze wschodnimi i północnymi sąsiadami. Nowoczesna energia nie zna granic. Zielona energia to biznes przyszłości, który poprawi ludzkości jakość życia na Ziemi. To nasze zobowiązanie wobec naszych dzieci i wnuków – wnp.pl cytuje Jana Kulczyka. 

REKLAMA

Na podstawie porozumienia powołano Międzynarodową Komisję Ekspertów do spraw Zielonej Energetyki, której celem jest stworzenie strategii rozwoju ukraińskiego sektora OZE. Komisja będzie też promować rozwój inwestycji, udostępniać know-how i wspierać rozwój prac badawczych i edukacyjnych. W jej skład weszli przedstawiciele nauki i biznesu, a jej przewodniczącym został Jan Kulczyk. 

REKLAMA

– Cywilizacyjny wymiar rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych przekracza wymiar ekologii, gospodarki i technologii. To również aspekt kultury, stylu życia i stosunku człowieka do przyrody. Ukraina będzie obecna na rynku energetycznym Unii Europejskiej. Posiadamy gigantyczny potencjał w sektorze energii odnawialnej. Eksport energii stanowi fundament naszej pozycji na europejskim rynku i rozwoju gospodarczego naszego kraju. Cieszymy się, że udało nam się znaleźć partnerów, którzy chcą nam pomóc w rozwoju oraz promocji inwestycji w sektor energetyczny na Ukrainie – wnp.pl cytuje Edwarda Stawickiego. 
gramwzielone.pl