Targi Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej już 9 grudnia w Białymstoku

{więcej}Konferencja i Targi Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej odbędą się 9 grudnia 2013 r. w Białymstoku w Hotelu 3 Trio przy ul. Hurtowej 3. Patronem honorowym wydarzenia jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski.

Wydarzenie w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej tym razem odbędzie się w stolicy Podlasia i jest organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

REKLAMA

Kongres jest cyklem konferencji regionalnych poświęconych tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii (OZE).  III konferencja tego cyklu, która odbyła się 29 października w Olsztynie, została zakończona sukcesem. Mieliśmy zaszczyt gościć ponad 150 osób, w tym przedstawicieli Rządu RP, Parlamentu RP, samorządu Warmińsko – Mazurskiego oraz licznych przedstawicieli z branży OZE.
 
Swoją obecność zapowiedzieli m.in. prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy i poseł na Sejm RP Waldemar Pawlak, wiceminister środowiska Janusz Zaleski, b. wiceminister gospodarki i poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, b. wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska, wicemarszałek województwa podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko, czy wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski. Organizatorzy spodziewają się również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Gospodarki, Finansów, Środowiska, Politechniki Białostockiej, a także inwestorów i ekspertów z branży OZE.

REKLAMA

Najbliższe wydarzenie w stolicy województwa podlaskiego zostanie rozpoczęte Finałem Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej, a następnie uczestnicy wysłuchają debaty przedstawicieli Rządu RP, Parlamentu RP oraz branży OZE na temat możliwości zrównoważonego rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Przy tej okazji zostanie poruszony temat nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zasad wsparcia dla „zielonych” instalacji. Następnie każdy uczestnik konferencji będzie mógł wziąć udział w otwartych panelach dyskusyjnych, które zostaną poprowadzone przez cenionych ekspertów z branży OZE. Pierwsze panele dyskusyjne będą na temat wpływu systemu aukcyjnego na poszczególne technologie OZE, a także o biomasie i biogazie, jako istotnych źródłach energii dla województwa Podlaskiego. Kolejne dwie debaty zostaną poświęcone perspektywie i potencjale rozwoju fotowoltaiki w Polsce oraz szansom i zagrożeniom związanych z  energetyką wiatrową. Program konferencji jest dostępny na stronie internetowej www.energiajutra.eu.
 
O Targach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej
 
Organizatorem Targów Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a Partnerem Strategicznym Fundacja Polski Kongres Gospodarczy, Pracodawcy RP oraz Fundacja Wspólnego Rozwoju.
 
Do grona Partnerów Platynowych należą: KGHM Polska Miedź (polski potentat dynamicznie rozwijający nowe technologie odnawialnych źródeł energii); DCEO Group (grupa firm, które świadczą handlowe oraz finansowe usługi konsultingowe na rzecz wykonawców projektów oraz inwestorów z zakresu energii wiatrowej, fotowoltaiki oraz biogazowni) oraz Green Bear – operator na rynku energii odnawialnej, koncentrujący się na pozyskiwaniu, rozwijaniu oraz realizacji projektów z zakresu energii wiatrowej w Polsce. Partnerem Złotym jest Viessmann (jedna z największych światowych firm w branży systemów techniki grzewczej, założona w 1917 roku) oraz Contino Wind Group – grupa firm mających 15 – letnie doświadczenie na rynku europejskim, które prowadzą działalność w dziedzinie rozwijania projektów farm wiatrowych).
 
Pozostali Partnerzy: Ernst&Young, Solaris Line, E-kiosk, Agencja Nieruchomości Rolnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytut Energetyki Odnawialnej, Finacorp, Krajowa Izba Gospodarcza, Green Cross Poland, Havas PR Warsaw, Bank Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.