Konferencja "Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne" już 10 grudnia we Wrocławiu

Konferencja "Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne" już 10 grudnia we Wrocławiu
Oregon DOT, flickr cc-by-2.0

{więcej}Konferencja „Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne?”, otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia” zgromadzi ekoentuzjastów, naukowców i biznesmenów z całej Polski. 10 grudnia w centrum Badawczo – Rozwojowym KGHM CUPRUM we Wrocławiu będzie można zapoznać się z nowinkami ze świata ekologii. Tematem przewodnim konferencji będą małe instalacje OZE w naszych domach i gospodarstwach.

Prelegenci poruszą takie problemy jak efektywność energetyczna, czy wykorzystywanie potencjału innowacyjnego w Polsce. To świetna okazja, by poznać jaki wpływ mają ekoinnowacje na naszą gospodarkę, zarówno z punktu widzenia gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw oraz administracji publicznej. Pogłębiona świadomość w tej dziedzinie sprawia, że ekoinnowacje przestają być one postrzegane, jako służące jedynie ekologii. Ich pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną jest ewidentny.
 
Innowacje stanowią obecnie klucz do sukcesu na rynku. Jak wynika z najnowszych badań, które przeprowadziła jedna z większych firm konsultingowych na świecie – Arthur D. Little „The Future of Innovation Management: The next Ten Years”, przedsiębiorstwa będą musiały coraz bardziej koncentrować się na radykalnych innowacjach, aby utrzymywać się w czołówce. Także polscy przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej poszukują innowacyjnych rozwiązań, zarówno produktowych jak i procesowych oraz dotyczących modelu biznesowego i kształtu funkcjonowania firmy.
 
Podczas konferencji przedstawione zostaną prognozy na najbliższe lata dotyczące rynku eko-technologii i odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy poznają również charakter nowych instrumentów wsparcia uruchamianych przez NFOŚ w 2014 roku. Poruszony zostanie także temat wpływu źródeł finansowania na ilość instalacji redukujących emisję CO2 i przynoszących przychody firmom instalacyjnym.
 
W trakcie trwania oraz po zakończeniu konferencji zainteresowane osoby będą mogły zapisać się do projektu „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”, dzięki czemu będą miały możliwość m.in. poznania procesów tworzenia i wdrażania ekoinnowacji, wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach oraz kursach on-line.
 
Projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia” jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Program konferencji znajduje się na stronie poświęconej wydarzeniu:
http://eko-kreatywni.pl/index.php/aktualnosci-wszystki/12-konferencjaotwierajacaprojekt
 
Konieczna jest REJESTRACJA. Można jej dokonać wchodząc na stronę:
www.eko-kreatywni.pl/index.php/wez-udzial
 
Prelegenci:
 
Maria Kostka – jest pracownikiem Instytutu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej, gdzie na co dzień uczy studentów projektowania instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zarówno prywatnie jak i zawodowo interesuje się niekonwencjonalnymi zagadnieniami w budownictwie i architekturze.

REKLAMA

Grzegorz Wiśniewski –  prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, wiceprzewodniczący grupy doradczej Komisji Europejskiej ManagEnergy Reflection Group (MERG). Kierował dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych, projektem UNDP i kilkoma strategicznymi ekspertyzami dla rządu RP. Przez kilka lat wykładał energetykę odnawialną na Politechnice Warszawskiej oraz Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Doradzał Ministrom Środowiska i Ministrowi Nauki.

REKLAMA

Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, ekspert w Centrum Technologii Energetycznych, specjalista ds. OZE.

Marek Rybiański – z-ca prezesa Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych CTE.