J. Biernacki, PwC: wsparcie dla OZE w nowym systemie wyniesie ok. 132 zł/MWh

J. Biernacki, PwC: wsparcie dla OZE w nowym systemie wyniesie ok. 132 zł/MWh
danishwindindustryassociation/ flickr cc-by-nc-2.0

{więcej}Jan Biernacki z działu doradztwa biznesowego PricewaterhouseCoopers w rozmowie z wnp.pl wskazał na możliwy poziom wsparcia osiągalny w nowym systemie aukcyjnym, a także skrytykował pomysł przenoszenia instalacji uruchomionych przed wejściem w życie ustawy o OZE i działających w ramach dotychczasowego systemu zielonych certyfikatów do nowego systemu aukcyjnego. 

– „Oszczędności” – to hasło przede wszystkim należy kojarzyć z tym projektem. Inwestorzy OZE spodziewali się oszczędności w systemie wsparcia już od pierwszego projektu ustawy OZE z grudnia 2011 roku. Jednak ich szacowana skala zaprezentowana przez Ministerstwo przekroczyła dotychczasowe oczekiwania – zauważa w rozmowie z wnp.pl Jan Biernacki z PwC, szacując, że docelową wartość wsparcia w nowym systemie na 132 zł/MWh. 

REKLAMA

– Wskazane przez Ministerstwo Gospodarki poziomy oszczędności związane z wdrożeniem systemu pozwalają stwierdzić, że celem i wartością docelową zakładaną przez Ministerstwo jest wsparcie na poziomie około 132 zł za MWh, co kształtuje się na poziomie około 32 proc. poniżej dzisiejszej wartości instrumentów wsparcia i poniżej 50 proc. historycznych cen zielonych certyfikatów (przy pominięciu inflacji) – wnp.pl cytuje Jana Biernackiego. 

REKLAMA

Przedstawiciel PwC w rozmowie z wnp.pl krytykuje pomysł przenoszenia istniejących instalacji OZE z systemu wsparcia w postaci zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego. Jego zdaniem główny cel, który przyjęło Ministerstwo Gospodarki tworząc założenia ustawy o OZE, a więc ogólną redukcję kosztów systemu wsparcia – w przypadku istniejących OZE można osiągnąć łatwiej niż poprzez zaproponowane w ustawie przeniesienie ich do systemu aukcyjnego. Jan Biernacki zwraca uwagę, że obniżenie kosztów wsparcia dla dotychczasowych instalacji można osiągnąć zmniejszając popyt na zielone certyfikaty poprzez zredukowanie tzw. obowiązku OZE. 

– Skoro w rękach Regulatora znajduje się decyzja dotycząca popytu na certyfikaty efektywnie oznacza to, możliwość kształtowania ich cen a przez to kosztu całego systemu wsparcia. (…) W konsekwencji, realizację oszczędności z tytułu wsparcia dla istniejących instalacji można osiągnąć poprzez modyfikację poziomu obowiązku umorzenia – respektując zasady narzuconej przez siebie w 2005 roku „gry” – wnp.pl cytuje przedstawiciela PwC. 
gramwzielone.pl