J. Piechociński: w 2050 r. węgiel dominującym źródłem energii w Polsce

J. Piechociński: w 2050 r. węgiel dominującym źródłem energii w Polsce
Janusz Piechociński. Foto: Newseria

{więcej}Minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiedział, że za kilka miesięcy jego resort przedstawi „Politykę Energetyczną Polski do 2050 r.”. Nowy dokument zastąpi dotychczasową strategię energetyczną opisaną w „Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku”. 

Szef resortu gospodarki zapowiedział, że celem nowej strategii energetycznej Polski będzie zapewnienie ciągłości i stabilności dostaw energii po możliwie najniższej cenie. 

Janusz Piechociński zapowiedział ponadto, że energetyczne plany rządu zakładają maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów, a także utrzymanie w polskim miksie energetycznym dominującej roli węgla oraz zwiększenie wykorzystania gazu łupkowego i energii z atomu, w przypadku której „będziemy obok Wielkiej Brytanii największym inwestorem w Europie (za PAP)”. 

REKLAMA
REKLAMA

Minister Gospodarki ocenił, że w 2050 r. dominującym składnikiem polskiego miksu energetycznego pozostanie węgiel, a jego udział w produkcji energii wyniesie nie mniej niż 50%. 

Janusz Piechociński zapowiedział ponadto, że Polska będzie się sprzeciwiać propozycjom zwiększenia celów Unii Europejskiej w zakresie OZE i emisji dwutlenku węgla po roku 2020, które jego zdaniem mogą zagrozić konkurencyjności gospodarki. 

– Powstaje też pytanie, czy i gdzie będzie akceptacja dla wytwarzania energii po 200 euro za megawatogodzinę, bo taka jest cena z OZE. Nikt z nas takiej ceny energii nie zaproponuje ani polskim gospodarstwom domowym, ani polskim firmom, gdyż nie będą one w stanie produkować i sprzedać na rynku swoich produktów – Polska Agencja Prasowa cytuje Janusza Piechocińskiego. 
gramwzielone.pl