8 państw UE za przyjęciem wiążącego celu produkcji energii z OZE na 2030 r.

8 państw UE za przyjęciem wiążącego celu produkcji energii z OZE na 2030 r.
waldopics, flickr cc-by-2.0

{więcej}Ważny głos w debacie na temat nowej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej po 2020 r. 8 unijnych ministrów odpowiedzialnych w swoich krajach za energetykę, w tym ministrowie z Niemiec i Francji, poparło dążenia Komisji Europejskiej, która chce ustanowienia nowego celu udziału energii z OZE w unijnym miksie energetycznym do 2030 r. 

Unijna komisarz ds. walki z klimatem Connie Hedegaard od wielu miesięcy forsuje przyjęcie nowych obligatoryjnych celów redukcji emisji CO2 i produkcji energii odnawialnej, które miałyby wiązać kraje członkowskie po roku 2020. Do końca obecnej dekady UE ma osiągnąć udział OZE w produkcji energii na poziomie 20%, przy czym dla Polski cel ten wynosi 15%. Obligatoryjnych celów na okres po 2020 r. jak na razie Unia jeszcze nie ma i chce to zmienić Komisja Europejska. 

Debata na temat wyznaczenia nowych celów w zakresie produkcji energii z OZE do roku 2030 została zainicjowana przez KE w ubiegłym roku. W grudniu Brukesla przedstawiła wytyczne w sprawie systemów wsparcia dla energetyki odnawialnej, do których powinny dostosować się kraje członkowskie. Finalny dokument w zakresie wytycznych nt. wsparcia dla zielonej energii KE ma przedstawić w tym kwartale. 

REKLAMA
REKLAMA

Wczoraj przyjęcie wiążących celów w zakresie produkcji energii z OZE do 2030 r. poparło osiem państw: Niemcy, Francja, Austria, Belgia, Dania, Irlandia, Portugalia i Włochy. We wspólnym stanowisku tych państw podkreślono, że przyjęcie klarownych celów ma znaczenie dla klimatu inwestycyjnego w europejskiej branży zielonej energii. W debacie na temat nowych celów unijnej polityki klimatycznej szczególnie istotna jest opinia zwłaszcza Niemiec i Francji. 

Przyjęciu obligatoryjnego celu produkcji energii z OZE na 2030 r. sprzeciwia się m.in. Wielka Brytania, która chce inwestować w energetykę atomową i domaga wyznaczenia tylko celu w zakresie redukcji CO2. Przeciwnikiem wyznaczenia nowego celu w zakresie produkcji energii z OZE jest też Polska. Ostatnie propozycje naszego rządu w zakresie unijnej polityki klimatycznej i energetycznej zakładają m.in. przyjęcie obowiązkowego celu zmniejszenia cen energii. 

gramwzielone.pl