Dyrektywa IED. Rząd przyjął projekt ustawy dot. ograniczenia emisji CO2

Dyrektywa IED. Rząd przyjął projekt ustawy dot. ograniczenia emisji CO2
erix! flickr cc-by-2.0

{więcej}Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, implementującą do polskiego prawa unijną dyrektywę 2010/75/UE ws. emisji gazów cieplarnianych z zakładów przemysłowych (dyrektywa IED).

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z dyrektywą unijną zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z dużych zakładów przemysłowych. Ograniczenia mają wejść w życie w połowie 2020 roku. 

– Zmieniła ona zakres przepisów dotyczących wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz zmodyfikowała wymagania szczegółowe dotyczące funkcjonowania instalacji przemysłowych, w tym dopuszczalne wielkości emisji. Jej podstawowym celem jest ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych (zastępuje siedem dotychczasowych dyrektyw), tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom, powodowanym przez działalność przemysłową, oraz system ich kontroli. Jej stosowanie ma się przyczynić do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, m.in. przez redukcję emisji z instalacji przemysłowych” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Środowiska.

REKLAMA
REKLAMA

Dyrektywa unijna 2010/75/UE zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych m.in. dwutlenku siarki, tlenku azotu od 1 stycznia 2016 roku. Jednakże Polska, zgodnie z prawem europejskim, wprowadzi okres przejściowy w postaci Przejściowego Planu Krajowego, który pozwoli przesunąć termin wprowadzenia przepisów do połowy 2020 roku. Obecnie PPK czeka na akceptację Komisji Europejskiej.

Zdaniem Ministerstwa Środowiska nowelizacja ustawy wprowadza również redukcję zbędnych obciążeń administracyjnych dotyczących pozwoleń emisyjnych. – Projektowane przepisy dotyczą ponadto bardziej efektywnego spełniania przez zakłady przemysłowe najlepszych dostępnych technik (BAT). Będzie to możliwe m.in. poprzez wprowadzenie nowego rodzaju dokumentów, tzw. Konkluzji BAT przyjmowanych w formie decyzji Komisji Europejskiej  – cytuje resort środowiska PAP.

gramwzielone.pl