Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z energią”

{więcej}Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  Ogólnopolskim Konkursie Prawa Energetycznego „Prawo z energią”.

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy), zainteresowanych prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

REKLAMA

Etap pierwszy –„Esej z ilustracjami”

REKLAMA

Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami na jeden z podanych poniżej tematów. Esej nie powinien być dłuższy niż 15 stron A4 (wraz z przypisami, bibliografią oraz ilustracjami). Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: schematy, wykresy, dane statystyczne, tabele i zdjęcia.
Tematy prac konkursowych zostały przygotowane przez Radę Naukową:
I. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa.
II. Na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce.
III. Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?
IV. Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
V. Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.
VI. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem w Prawie energetycznym – stan obecny i perspektywy na przyszłość.
Eseje można przesyłać na adres konkurs.energia@elsa.poznan.pl do 28.02.2014 r.
Komisja konkursowa ocenia prace i wybiera 5 najlepszych.

Etap drugi – „Gala finałowa”

Gala Finałowa składa się z dwóch tur: Konferencji Laureatów oraz Quizu.
I tura: Konferencja Laureatów
Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna (Power Point lub Prezi), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę wykładu. Wykład nie powinien trwać dłużej niż 10 minut.
Po wygłoszonym wykładzie publiczność ma okazję do zadawania pytań oraz komentowania zaprezentowanych wystąpień.
II tura: Quiz
Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 1 minutę na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie). Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.
Tura ta ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiedzy o rynku energetycznym.
Gala finałowa będzie się 1 kwietnia 2014 r.
 
Na Zwycięzcę Konkursu czekają miesięczne, płatne praktyki w Kancelarii CMS Polska (dawniej CMS Cameron McKenna) w Warszawie. Pozostali Finaliści również będą mieli możliwość odbycia praktyk w renomowanych kancelariach w Warszawie i Poznaniu. Gwarantujemy każdemu z Finalistów możliwość publikacji eseju na Portalu CIRE.pl.

Regulamin, opis konkursu i więcej niezbędnych informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu http://konkurs-energetyczny.pl/oraz na profilu konkursu na Facebook’u.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!