Koalicja Klimatyczna: polityka klimatyczna UE szansą na zmniejszenie importu surowców energetycznych

Koalicja Klimatyczna: polityka klimatyczna UE szansą na zmniejszenie importu surowców energetycznych
owjumpingfrog, flickr cc-by
{więcej}Dziś Komisja Europejska ma przedstawić „Białą księgę” dotyczącą unijnej polityki klimatycznej do roku 2030. Koalicja Klimatyczna apeluje w związku z tym o przyjęcie ambitnych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej – informuje Koalicja Klimatyczna. 
 
W 2012 roku wydaliśmy w Polsce osiemdziesiąt miliardów złotych na import ropy i gazu, pięć razy więcej niż dziesięć lat wcześniej – mówi Tobiasz Adamczewski, ekspert ds. klimatu i energii w WWF Polska. – Coraz więcej też sprowadzamy węgla kamiennego. Wydajemy równowartość 5 procent naszego PKB na zakup surowców energetycznych i tym samym zasilamy inne, konkurujące z nami wschodnie gospodarki. Polityka klimatyczno-energetyczna UE jest szansą na odwrócenie tego trendu. Dlatego oprócz celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, długoterminowe cele związane z poprawą efektywności energetycznej i zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii są tak ważne.
REKLAMA

Koalicja Klimatyczna apeluje o przyjęcie trzech wiążących celów do roku 2030 dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% w stosunku do 1990 roku, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) do 45% i zmniejszenia konsumpcji energii o 40% w stosunku do 2005 roku. Ambitne cele są konieczne jeśli UE chce rzeczywiście działać na rzecz ochrony klimatu. Zdaniem KK wyznaczenie stabilnych ram unijnej polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 jest konieczne do budowania konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki o wysokiej efektywności wykorzystania zasobów. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że cel dla Unii Europejskiej nie jest jednoznaczny z celem poszczególnych krajów. Cele UE będą musiały być podzielone między państwa członkowskie w sposób uwzględniający ich specyfikę energetyczną i uwarunkowania gospodarcze.

Dokument, który zamierza przedstawić KE wskazuje, że przeciwdziałanie zmianom klimatu nadal pozostaje priorytetem Unii Europejskiej – mówi Zbigniew Karaczun prezes Polskiego Klubu Ekologicznego, Okręgu Mazowieckiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. – Kraje członkowskie widzą w polityce klimatycznej instrument dla zwiększenia ich bezpieczeństwa energetycznego i poprawy konkurencyjności. Pora abyśmy również w Polsce spojrzeli na ochronę klimatu w ten sposób. Powinniśmy się wspólnie zastanowić, w jaki sposób przenieść cele ustalone dla całej UE na grunt krajowy, tak, aby wsparło to rozwój polskiej gospodarki i sprzyjało poprawie jakości życia Polaków. To zdaniem Koalicji Klimatycznej będzie znacznie lepsze i skuteczniejsze działanie niż bezustanne i bezmyślne blokowanie działań Unii w tym zakresie.

 
źródło: Koalicja Klimatyczna

REKLAMA