Bloomberg: bez celu na 2030 r. inwestycje w OZE pod znakiem zapytania

Bloomberg: bez celu na 2030 r. inwestycje w OZE pod znakiem zapytania
Earl-Wilkinson, flick cc-by-2.0

{więcej}Bloomberg komentuje ubiegłotygodniowe propozycje Komisji Europejskiej w zakresie unijnej polityki klimatyczno-energetycznej w perspektywie do 2030 r. 

W ubiegłym tygodniu Bruksela przedstawiła propozycje celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej na rok 2030. W przeciwieństwie do celu ograniczenia emisji CO2, który miałby być wiążący dla poszczególnych krajów UE, propozycja KE w zakresie celu dla OZE na rok 2030 zakłada, że nowy cel dot. energetyki odnawialnej miałby być wiążący jedynie na poziomie Wspólnoty. 

Jak komentuje „Bloomberg”, ustanowienie wiążącego celu OZE jedynie na poziomie UE-28 i brak obowiązkowych celów OZE w miksach energetycznych poszczególnych państw będzie oznaczać rozprężenie krajowych strategii w zakresie rozwoju energetyki, co – według Bloomberga – jest „dużym ryzykiem dla inwestycji planowanych przez producentów energii wiatrowej i słonecznej”. 

REKLAMA
REKLAMA

– [Propozycja KE] jest bardzo słaba. (…) Jak mamy określić jak UE wywiązała się z przyjętego celu, jeśli KE nie nałoży obowiązków na kraje członkowskie? Trudno sobie wyobrazić, aby Unia Europejska pozwała do sądu samą siebie i sama siebie ukarała – Bloomberg cytuje Jacopo Moccię z Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA). 

Bloomberg zauważa, że za przyjęciem wiążących celów dla OZE lobbowały takie kraje jak Niemcy, Francja oraz Włochy, a także firmy – m.in. Vestas, Alstom, Gamesa czy Acciona, podczas gdy obligatoryjnym celom dla OZE sprzeciwiała się Wielka Brytania, która postuluje redukcję CO2 poprzez rozwój technologii CCS oraz energetyki jądrowej i która podkreśla, że dalsze wsparcie energetyki odnawialnej przekładałoby się na wzrost rachunków za energię. Premier Wielkiej Brytanii David Cameron napisał w liście do przewodniczącego KE Jose Manuela Barroso, że przyjęcie obligatoryjnego celu OZE kosztowałoby Brytyjczyków ok 9 mld funtów rocznie. 

W artykule poświęconym celowi OZE na rok 2030 Bloomberg cytuje też przedstawicieli europejskiej branży OZE, którzy wbrew ostatnim propozycjom Brukseli wzywają KE oraz Parlament Europejski do przyjęcia obligatoryjnych celów OZE na poziomie poszczególnych państw UE-28. 

gramwzielone.pl