URE: w 2013 r wzrost mocy OZE o ponad 1000 MW

URE: w 2013 r wzrost mocy OZE o ponad 1000 MW
foto: GE press

{więcej}Jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, w IV kwartale 2013 roku moc zainstalowana elektrowni OZE wzrosła w Polsce o 334,026 MW.

Jak podaje URE, moc zainstalowana OZE wyniosła na koniec 2013 roku 5510,684 MW wobec 5176,658 MW według stanu na koniec III kwartału 2013. Natomiast w całym roku 2013 odnotowano przyrost mocy o 1094,596 MW.

Zeszłoroczny przyrost mocy zainstalowanej w elektrowniach OZE okazał się mniejszy niż w 2012 roku, w którym wyniósł 1334,045 MW i był największy w całym okresie 2006-2013.

REKLAMA
REKLAMA

Z danych URE wynika, że na koniec 2013 roku największy udział mocy w odnawialnych źródłach energii w Polsce posiadała energetyka wiatrowa i było to 3389,541 MW. Dalej w kolejności były odpowiednio:

– elektrownie na biomasę – 986,873 MW,
– elektrownie wodne – 970,182 MW,
– elektrownie fotowoltaiczne – 1,901 MW.

gramwzielone.pl