Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Zmiany we władzach

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Zmiany we władzach
t-solar press

{więcej}Katarzyna Motak, prezes zarządu Caldoris Polska, została wybrana na stanowisko prezesa zarządu Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO).

Walne Zgromadzenie ZP FEO zarekomendowało członków nowego zarządu Związku, w skład którego weszli: Katarzyna Motak – prezes zarządu Caldoris Polska, Przemysław Kowalski – wiceprezes zarządu Ren Ventures i Paweł Wyszyński – wiceprezes zarządu PHU Optima. 

REKLAMA

Zgromadzenie wybrało także nowe władze Komisji Rewizyjnej i Radę Związku. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Henryk Klein z Przedsiębiorstwa OPA Labor i Krzysztof Brzozowski ze Stowarzyszenia„Wolna Przedsiębiorczość”, a w skład Rady Związku weszli Grzegorz Wiśniewski – przewodniczący Rady, Instytut Energetyki Odnawialnej, Witold Jabłoński – PPHU Bachus, Andrzej Kaczmarczyk – Przedsiębiorstwo OPA Labor, Zenon Laszuk – PPUH RAPID i Zdzisław Ząber – Dr Ząber . 

REKLAMA

gramwzielone.pl