Po dofinansowanie z "Prosumenta" do BOŚ Banku

Po dofinansowanie z "Prosumenta" do BOŚ Banku
Ritter Solar press

{więcej}W programie „Prosument” mającym na celu dofinansowanie domowych mikroinstalacji OZE, który w najbliższych miesiącach chce uruchomić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, udział weźmie tylko jeden bank, za pośrednictwem którego będą przyznawane niskooprocentowane kredyty. 

W przeciwieństwie do programu 45-procentowych dopłat do kredytów na zakup kolektorów słonecznych, który jest realizowany przez NFOŚiGW od 2010 r. i w którym udział bierze kilka banków, za pośrednictwem których można otrzymać refundowane częściowo przez NFOŚiGW kredyty, w program „Prosument” mający na celu finansowanie domowych źródeł OZE Fundusz zaangażuje tylko jeden bank. 

Podczas wczorajszej konferencji „Inteligentne Sieci Energetyczne w Polsce” Katarzyna Motak, prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO), poinformowała, że bankiem, który NFOŚiGW wybrał do współpracy przy „Prosumencie”, będzie BOŚ Bank. Prezes ZP FEO podkreśliła, że rozważana jest opcja, w której BOŚ Bank zaprosi do współpracy inny bank dysponujący większą niż BOŚ liczbą placówek. 

REKLAMA

Katarzyna Motak poinformowała, że dofinansowanie z programu „Prosument” będzie można połączyć z zakupem kompleksowego, domowego urządzenia do produkcji energii w ramach produktu BOŚ Ekosystem, który Bank pokazał kilka tygodni temu. 

REKLAMA

Prezes ZP FEO zaprezentowała wczoraj także nowe maksymalne wysokości kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych domowych źródeł OZE, które będzie można zakupić i zainstalować korzystając z dotacji i preferencyjnego kredytu w ramach programu „Prosument”. Katarzyna Motak pozytywnie odniosła się także do zasady, zgodnie z którą w ramach „Prosumenta” będzie można sfinansować zakup źródeł energii cieplnej jedynie w połączeniu z drugim źródłem energii elektrycznej. Ponieważ maksymalna wysokość dotacji różni się w przypadku źródeł do produkcji energii cieplnej i tych do produkcji energii elektrycznej, w przypadku ich łącznego finansowania, wartość dotacji będzie ustalana jako średnia proporcji planowanych mocy obu typów źródeł. 

Prosument: stawki dotacji na poszczególne rodzaje mikroinstlacji.

Katarzyna Motak pokreśliła też, że początkowo „Prosument” będzie realizowany w trybie pilotażowym i że w tym czasie będzie można w dalszym ciągu zgłaszać do niego swoje uwagi. Wśród kwestii wymagających wyjaśnienia prezes ZP FEO wymieniła określenie zasad udziału w „Prosumencie” jednostek samorządu terytorialnego, które obok BOŚ Banku mają pośredniczyć w udzielaniu finansowania. 

gramwzielone.pl