W. Karpiński: PGE polskim "czempionem energetycznym"

W. Karpiński: PGE polskim "czempionem energetycznym"
Włodzimierz Karpiński. Foto: Ministerstwo Skarbu Państwa

{więcej}Minister Skarbu Włodzimierz Karpiński w wywiadzie udzielonemu dziennikowi „Rzeczpospolita” określa Grupę PGE jako lidera polskiego rynku energetycznego i stawia przed nią zadania kluczowych inwestycji w nowe moce wytwórcze. 

Jak mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Włodzimierz Karpiński, decydujący wpływ na przyszły kształt branży energetycznej w Polsce będzie mieć dokument na temat polityki energetycznej Polski do roku 2050, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Gospodarki.

W wywiadzie dla „RZ” minister skarbu zaznacza, że kluczowe zadania inwestycyjne w branży energetyczne powinna wziąć na siebie grupa PGE jako „czempion energetyczny”. Chodzi m.in. o budowę nowoczesnych elektrowni konwencjonalnych oraz o rozwijanie projektu atomowego. 

REKLAMA
REKLAMA

Jednocześnie szef resortu skarbu zaprzeczył możliwości konsolidacji państwowych spółek energetycznych, w tym przejęcia Energi przez PGE. 

Jak podkreśla Włodzimierz Karpiński, w zakresie nadzoru nad państwowymi koncernami energetycznymi MŚP rozważa scentralizowanie nadzoru nad aktywami Skarbu Państwa oraz przekształcenie MSP w wyspecjalizowaną agencję, która sprawowałaby nadzór nad około 20 kluczowymi spółkami realizującymi politykę państwa. Jak jednak zaznacza Karpiński, decyzja w tej sprawie poczeka już na „nowe otwarcie polityczne”. 

gramwzielone.pl