Nabór wniosków o dotacje z Czystego Powietrza ruszy w maju, ale cześć zmian poczeka

Nabór wniosków o dotacje z Czystego Powietrza ruszy w maju, ale cześć zmian poczeka
Fotolia

W połowie maja rozpocznie się przyjmowanie wniosków o dotację w nowej wersji programu dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych i wymiany źródeł ciepła pt. Czyste Powietrze. Niektóre kluczowe zmiany, które przygotował realizujący ten program NFOŚiGW, zostaną jednak wdrożone w późniejszym terminie.

Dzisiaj Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Banków Polskich podpisały porozumienie o współpracy przy realizacji programu Czyste Powietrze, a prezes NFOŚiGW Piotr Woźny poinformował, że nabór wniosków o dotacje w nowej wersji Czystego Powietrza zostanie uruchomiony w dniu 15 maja.

W nowej edycji programu Czyste Powietrze ważną rolę mają odegrać banki, których udział zwiększy możliwości sfinansowania inwestycji związanych z termomodernizacją domów jednorodzinnych oraz wymianą źródeł ciepła. Do uczestniczących w programie banków będzie można zgłosić się po kredyt, z którego będzie można sfinansować cześć kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

W pierwszej edycji programu Czyste Powietrze jego beneficjenci mogli ubiegać się o dotacje i preferencyjne pożyczki bezpośrednio w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. Ta druga forma finansowania nie cieszyła się jednak dużym zainteresowaniem i w nowej edycji zostanie ona wycofana. Za to komercyjną pożyczkę będzie można uzyskać w bankach, a beneficjenci Czystego Powietrza mają otrzymać możliwość częściowego umorzenia zaciągniętej pożyczki.

Podpisanie porozumienia między NFOŚGW oraz ZBP nie oznacza jednak, że o kredyt będzie można udać się od razu po uruchomieniu nowego naboru. Dzisiejsza umowa na razie tylko rozpoczyna współpracę obu instytucji, które mają teraz wypracować procedury i wzory dokumentów.

Jak informuje ZBP, kwestie wymagające dokonania technicznych i proceduralnych uzgodnień to przygotowanie wymogów do składania wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację, opracowanie wymagań co do formy i zakresu udzielanego pełnomocnictwa dla banku o występowanie w imieniu kredytobiorcy z wnioskiem o dotację, określenie warunków generowania danych z wniosku kredytowego wykorzystywanych do złożenia wniosku o dotację czy zaproponowanie sposobu postępowania w przypadku wymaganej korekty do wniosku o dotację. 

Strony uzgodniły również współpracę nad określeniem wymogów funkcjonalnych platformy obsługi programu, uwzględniając potrzebę digitalizacji i komunikacji stron biorących udział w procesie finansowania, co znacznie uprości proces obsługi wniosków i jednocześnie powinno pozwolić na zwiększenie dostępności finansowania. 

ZBP i NFOŚiGW zobowiązały się do szczegółowego ustalenia tych kwestii do końca najbliższego miesiąca. Natomiast do wybranych banków będzie można udać się po kredyt na inwestycję realizowaną w programie Czyste Powietrze dopiero we wrześniu br.

Banki dysponują wystarczającym potencjałem finansowym oraz organizacyjnym, aby przedstawić ofertę kredytu w ramach programu Czyste Powietrze, umożliwiającą realizację przedsięwzięć antysmogowych klientów. Polskie banki coraz częściej wyrażają zainteresowanie rozwojem oferty finansowej na realizację przedsięwzięć proekologicznych, w szczególności antysmogowych. Wynika to nie tylko z rosnącej świadomości samych klientów, ale i ze zmieniającego się dynamicznie, ku gospodarce niskoemisyjnej i zrównoważonej, otoczenia regulacyjno-finansowego. Z przeprowadzonych przez nas wśród banków ankiet wynika, że ponad 50 proc. rynku zamierza przystąpić do programu Czyste Powietrze. Naszym celem jest jak najszersze otwarcie programu na klientów całego sektora bankowego – komentuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. 

Nowością w drugiej edycji programu Czyste Powietrze ma być ponadto możliwość złożenia wniosku poprzez internetowy formularz zamieszczony na rządowej platformie gov.pl. Ta forma składania wniosków sprawdziła się już w innym programie realizowanym przez NFOŚiGW pt. Mój Prąd, a Fundusz podkreślał, że przyspiesza ona procedowanie wniosków – w przeciwieństwie do tradycyjnych wniosków składanych na papierze, w których pojawiają się błędy i niejasności.

Z takiej formy składania wniosków nie będzie można jednak skorzystać od razu, gdy ruszy nabór wniosków w drugiej edycji Czystego powietrza. Początkowo dostępna ma być tradycyjna forma składania wniosków na papierze, a także zostanie udostępniona możliwość złożenia wniosków poprzez internetowe platformy poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Ogólnopolska platforma składania wniosków na portalu gov.pl ma zostać udostępniona na przełomie maja i czerwca.

REKLAMA

Kolejne zmiany, które zostaną wdrożone w drugiej edycji programu Czyste Powietrze, zakładają m.in. uproszczenie dokumentacji, a także możliwość dołączania do wniosków oświadczeń zamiast zaświadczeń.

Wnioski o dotacje mają być rozpatrywane przez wfośigw w terminie 30 dni od dnia wpływu, a także w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Nowością ma być także możliwość pozyskania dotacji na instalację fotowoltaiczną, na którą w dotychczasowej wersji Czystego Powietrza można było uzyskać tylko preferencyjną pożyczkę. Program zostanie zintegrowany z programem Mój Prąd, w którym można uzyskać dopłatę w wysokości do 5 tys. zł na montaż domowej instalacji fotowoltaicznej.

Zgodnie z nowymi zapisami w programie Czyste Powietrze beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Ministerstwo Klimatu informuje, że obecnie procedowane są zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy przewidującej wydawanie przez samorządy gminne zaświadczeń potwierdzających prawo gorzej sytuowanych gospodarstw domowych do otrzymania w programie dofinansowania o zwiększonej intensywności. Na wprowadzenie tego rozwiązania potrzebna jest jeszcze zgoda Sejmu.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą beneficjenci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Całkowity budżet programu Czyste Powietrze ma wynieść 103 mld zł, a jego realizacja została przewidziana na lata 2018-2029

W pierwszej edycji programu, do 24 kwietnia br., złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę około 2,8 mld zł.

Więcej o nowych zasadach finansowania w programie Czyste Powietrze w artykule: Nawet 37 tys. zł dotacji na pompę ciepła i fotowoltaikę w Czystym Powietrzu.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.