Wkrótce nowy nabór w programie dotacji na walkę ze smogiem

Wkrótce nowy nabór w programie dotacji na walkę ze smogiem
Fot. Agnieszka1111, flickr cc

Minister klimatu Michał Kurtyka podpisał porozumienie o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Porozumienie jest częścią działań resortu klimatu i środowiska podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu.

Z początkiem tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu Stop Smog, który finansuje likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

REKLAMA

Wnioskodawcą w programie Stop Smog może być gmina, która uzyska z budżetu państwa do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30 proc. musi stanowić jej wkład własny.

Bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańca jest to, że wysokość wsparcia w formie bezzwrotnej dotacji wynosi do 100 proc. kosztów inwestycji.

W tym miesiącu Narodowy Fundusz ma poinformować o dacie rozpoczęcia kolejnego naboru, a także o nowych warunkach udziału w programie Stop Smog.

Jak zapewnia resort klimatu, nowa edycja programu ma być prowadzona na łatwiejszych warunkach.

Zmiany w programie Stop Smog wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

REKLAMA

Najważniejsze zmiany obejmują między innymi umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin,

Przewidziano wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie.

Zniesiony został obowiązek sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych.

Dopuszczono realizację przedsięwzięć również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy.

Rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych, a także wydłużono z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia.

Ponadto zmniejszono minimalną liczbę budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu – z 2 proc. do 1 proc. lub 20 budynków,  zmniejszono z 50 proc. na 30 proc. wymaganą redukcję zapotrzebowania na ciepło grzewcze; a także skrócono z 10 do 5 lat okres po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.