Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków: Od dzisiaj obowiązek złożenia deklaracji

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków: Od dzisiaj obowiązek złożenia deklaracji
Peter Molnar, flickr cc
W dniu 1 lipca wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków na potrzeby Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel czy zarządca budynku będzie miał na to 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed dniem 1 lipca, a w przypadku źródeł uruchomionych po 1 lipca na złożenie deklaracji będzie 14 dni. Niewywiązanie się z tych terminów może grozić grzywną do 5 tys. zł.
 
Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków ma być pierwszym etapem budowy ogólnopolskiego systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 
 
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  ma gromadzić dane na temat budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich: 1) źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, 2) źródeł energii elektrycznej, 3) spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.
Budowa systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budownictwa.
W kolejnych etapach w ramach CEEB mają zostać uruchomione usługi dla obywateli, które mają przyczynić się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa.

W dalszej części tego roku baza ma zostać uzupełniona o informacje na temat dofinansowania na termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła pozyskanego dla konkretnych budynków.

– Zanim jednak zostaną uruchomione inne usługi, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków musi zostać zasilona o dane, które od 1 lipca właściciele lub zarządcy budynków będą mogli wprowadzać do systemu samodzielnie – informuje Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zachęcając jednocześnie do składania deklaracji w formie elektronicznej.

Składanie deklaracji

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zapewnia, że formularz deklaracji CEEB nie jest skomplikowany, a jego wypełnienie nie zajmie dużo czasu. Wpiszemy w nim podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

REKLAMA

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

REKLAMA

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej, wystarczy profil zaufany albo e-dowód.

Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online, istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej: osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie.

Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie GUNB w zakładce „Do pobrania„. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

Do czego potrzebny jest CEEB?

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego tłumaczy, że celem powstania CEEB jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza oraz likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog.

Największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie Polaków, ma zanieczyszczenie pochodzące z sektora bytowo-komunalnego.

– Redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska stanowi wyzwanie, a zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na świecie – zaznacza Dorota Cabańska.

Dane, które zostaną zebrane w ramach CEEB, mają sprawić, że działania antysmogowe będą bardziej efektywne.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być gotowa do sierpnia 2023 r. Według szacunków GUNB znajdą się w niej informacje na temat około 5 mln budynków.

Podstawą prawną do uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.