Walka ze smogiem. Trzy rekomendacje PAS

Walka ze smogiem. Trzy rekomendacje PAS
Fot. Polski Alarm Smogowy

Polski Alarm Smogowy wystosował list do premier Beaty Szydło, w którym wymienia działania, które jego zdaniem należy podjąć w walce z nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza w polskich miastach.

Ostatnie dni, w których po raz kolejny w wielu miejscach w kraju zarejestrowano katastrofalny poziom zanieczyszczeń powietrza, są efektem wieloletnich zaniedbań powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków. O ile niektóre samorządy podejmują próby walki z tym niebezpiecznym zjawiskiem, to trudno dostrzec jakiekolwiek działania ze strony rządu – czytamy w liście do premier Beaty Szydło.

Polski Alarm Smogowy apeluje ponadto, że „czas najwyższy by problemem zanieczyszczenia powietrza zajął się wreszcie polski rząd”, podczas gdy „od lat problem ten był zaniedbywany i pomijany przez władzę centralną”.  

REKLAMA

PAS przypomina, że każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera przedwcześnie około 45 tysięcy Polaków.

W liście do premier Beaty Szydło postuluje się podjęcie następujących działań:

1. Jak najszybsze wprowadzenie norm jakości węgla sprzedawanego do gospodarstw domowych oraz systemu kontroli tego rynku.

REKLAMA

PAS przypomina, ze w Polsce obowiązuje około 30 norm regulujących jakość i kontrolę paliw gazowych i płynnych. – Dla węgla nie ma żadnych norm jakości. W rezultacie do domowych pieców i kotłów każdego roku trafia ponad milion ton odpadów węglowych. Węgiel niskiej jakości, o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu, nie powinien być spalany w gospodarstwach domowych, gdyż prowadzi to do bardzo wysokiej emisji pyłów i innych rakotwórczych substancji. W wielu krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza – czytamy w liście do premier Szydło.

2. Niezwłoczne określenie parametrów emisyjnych dopuszczonych do sprzedaży kotłów i urządzeń służących ogrzewaniu pomieszczeń

Poza jakąkolwiek regulacją pozostaje również rynek kotłów i innych urządzeń grzewczych na paliwa stałe – węgiel i drewno. W związku z tym ogromna większość kotłów sprzedawanych w Polsce to kotły nie spełniające nawet najbardziej podstawowych norm w zakresie emisji pyłu i innych szkodliwych związków. Wraz z normami jakości węgla, jest to kluczowa regulacja dla poprawy jakości powietrza. W skali kraju aż 50 proc. pyłów oraz około 85 proc. rakotwórczego benzo(a)pirenu pochodzi właśnie z domowych palenisk – informuje PAS.

3. Stworzenie programów finansowych wspierających wymianę najbardziej zanieczyszczających urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych.

PAS komentuje, że „programy takie przeznaczone być powinny w szczególności dla ludzi najuboższych, a bez wsparcia funduszy rządowych na ten cel, skuteczna walka ze smogiem jest i będzie niemożliwa”.

Brak powyższych uregulowań oraz programów finansowych powoduje, że problem głównego źródła zanieczyszczenia powietrza pozostaje od wielu lat nierozwiązany – komentuje Polski Alarm Smogowy. 

red. gramwzielone.pl