ME przedstawiło projekty regulacji ws. walki ze smogiem

ME przedstawiło projekty regulacji ws. walki ze smogiem
Fot. Gramwzielone.pl

Ministerstwo Energii przedstawiło pakiet projektów aktów prawnych mających przyczynić się do walki ze smogiem. Skupia się w nich na wprowadzeniu norm i nowych zasad kontroli paliw stałych, które wykorzystywane są w domowych piecach.

Jak informuje ME, przedstawione propozycje regulacji mają na celu umożliwienie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, uporządkowanie rynku paliw stałych i umożliwienie konsumentom uzyskania informacji na temat jakości sprzedawanego paliwa w oparciu o obligatoryjne posiadanie przez producentów charakterystyki jakościowej przekazywanych do obrotu paliw stałych, a także ograniczenie napływu węgla niesortowanego na teren Polski

Resort energii wskazuje, że z danych, którymi dysponuje, wynika, że do listopada 2016 r. do Polski sprowadzono łącznie 7,2 mln ton węgla, z czego najwięcej – 4,61 mln ton – wyniósł import węgla energetycznego z Federacji Rosyjskiej.

REKLAMA

W pakiecie regulacji przygotowanych przez ME znajdziemy też projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ma ona wprowadzić do definicji przedsiębiorcy określenie „wprowadzania do obrotu paliw stałych”, pozwalając na doprecyzowanie grupy podmiotów, u których będzie dokonywana kontrola jakości paliw stałych.

REKLAMA

Ponadto wprowadzone zostanie sformułowanie „i paliwa stałe” w przepisach ustawy odnoszących się do terminu „paliw”. Obecnie zapis „wprowadzanie do obrotu” odnosi się jedynie do paliw, pomijając paliwa stałe. Z uwagi na potrzebę prawidłowego funkcjonowania sytemu monitorowania i kontrolowania jakości dla paliw stałych, kluczowym jest zlikwidowanie tej luki prawnej przez uzupełnienie definicji o paliwa stałe – informuje ME.

Ministerstwo Energii przygotowało, oprócz projektu nowelizacji ustawy, również projekty odpowiednich rozporządzeń w sprawie metod badania jakości paliw stałych, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, a także w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Rozporządzenia zostały skierowane do konsultacji. Uwagi można zgłaszać do 21 lutego br.

Resort energii zapewnia, że proponowane regulacje wejdą w życie jeszcze prawdopodobnie w I półroczu 2017 r.

red. gramwzielone.pl